Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Unión Nacional de Industrias del Cobre

Identifikavimo numeris Registre: 38429435750-97
Registracijos data: 11.4.28 16.22.53

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.1 08.51.48
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.1 08.51.48


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Unión Nacional de Industrias del Cobre
Akronimas: UNICOBRE
Teisinis statusas: Asociación empresarial
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Diego García Carvajal
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Diego García Carvajal
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Princesa  79
E28008 Madrid
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 915448451
Faksas: (+34) 915448884
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: UNICOBRE REPRESENTA LOS INTERESES COMUNES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DEL COBRE EN ESPAÑA ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, LOS ORGANISMOS REGULATORIOS Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CON EL FIN DE PROMOVER UNA INDUSTRIA COMPETITIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Facilitar la competitividad internacional de sus miembros procurando y participando en acuerdos multilaterales de comercio y evitando desequilibrios artificiales e injustos en el tráfico internacional de mercancías y servicios, en cuanto afecten directa o indirectamente a la industria del cobre española.

Contribuir a una evolución normativa equilibrada a los distintos niveles de la Administración, europea, nacional y regional para lograr el desarrollo sostenible a largo plazo de la industria del cobre española.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Unicobre es miembro de Confemetal (CEOE), Eurometaux e IWCC. Colaborador del ICSG.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.