Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Identifikačné číslo v Registri: 3839770698-10
Dátum registrácie: 01/12/2008 14:23:03

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 13/01/2015 13:47:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 04/11/2014 13:34:27

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

DS/DBMC

Association

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Iné podobné organizácie

    Kontaktné údaje

Axeltorv, 3
1609 Copenhagen V
DÁNSKO

(+45) 33 11 60 50

(+) 

Danske Slagterier, SA. (Danish Bacon and Meat council)
47-51 Rue du Luxembourg
B - 1050 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 230 2705

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Asger Krogsgaard

Chairperson

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Knud Buhl

International Director

    Ciele a poslanie

Danske Slagterier (DS) is a subsidiary of the general Danish Agricultural Organisation Landbrug & Fødevarer.

Danske Slagterier , Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market

celoštátnej

    Činnosti

I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Sune Jin Christensen 27/09/2014 24/09/2015

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

    Finančné údaje

01/2013  -  11/2013

>= 350 000  € a < 400 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.