Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 3839770698-10
Data rejestracji: 01/12/2008 14:23:03

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 25/03/2015 16:20:58
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 25/03/2015 16:20:58
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 25/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

DS/DBMC

Association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Inne organizacje

    Dane kontaktowe

Axeltorv, 3
1609 Copenhagen V
DANIA

(+45) 33 11 60 50

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Asger Krogsgaard

Chairperson

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Knud Buhl

International Director

    Cele i zakres obowiązków

Danske Slagterier (DS) is a subsidiary of the general Danish Agricultural Organisation Landbrug & Fødevarer.

Danske Slagterier , Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

- Agricultural Policy and Market Management
- Trade Policy
- Food Safety, Veterinary and Sanitary Policy
- Internal market
- Competition
- Research and Development

- Agricultural Export Promotion implementation
- Labeling
- EU-Korea FTA implementation
- EU-Japan FTA negociation
- TTIP, TPP,TPA
- Trade relations in general and in particular with Japan, China, Korea, Philippines, Australia, Russia, USA, Canada and South America


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 4  

4

4

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • polityka regionalna
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

    Dane finansowe:

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.