Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Identifikavimo numeris Registre: 3839770698-10
Registracijos data: 01/12/2008 14:23:03

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 25/03/2015 16:20:58
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 25/03/2015 16:20:58
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 25/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

DS/DBMC

Association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Kitos organizacijos

    Kontaktinė informacija

Axeltorv, 3
1609 Copenhagen V
DANIJA

(+45) 33 11 60 50

    Teisiškai atsakingas asmuo

Asger Krogsgaard

Chairperson

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Knud Buhl

International Director

    Tikslai ir uždaviniai

Danske Slagterier (DS) is a subsidiary of the general Danish Agricultural Organisation Landbrug & Fødevarer.

Danske Slagterier , Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- Agricultural Policy and Market Management
- Trade Policy
- Food Safety, Veterinary and Sanitary Policy
- Internal market
- Competition
- Research and Development

- Agricultural Export Promotion implementation
- Labeling
- EU-Korea FTA implementation
- EU-Japan FTA negociation
- TTIP, TPP,TPA
- Trade relations in general and in particular with Japan, China, Korea, Philippines, Australia, Russia, USA, Canada and South America


 

Non

Non

Non

Non

Non

I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 4  

4

4

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Sune Jin CHRISTENSEN 27/09/2014 24/09/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.