Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Identifikavimo numeris Registre: 3839770698-10
Registracijos data: 08.12.1 14.23.03

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.1 17.10.04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.5 09.03.38


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)
Akronimas:
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.danskeslagterier.dk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Asger Krogsgaard
Pareigos: Chairperson

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Knud Buhl
Pareigos: International Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Axeltorv  3
1609 Copenhagen V
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 33 11 60 50
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Danske Slagterier, SA. (Danish Bacon and Meat council)
47-51 Rue du Luxembourg
B - 1050 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 238 08 76

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Danske Slagterier (DS), Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Sune Jin Christensen 13.9.26 14.9.23
Niels Juul 13.9.26 14.9.24

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 11/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 350000  € ir < 400000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.