Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Tunnusnumber registris: 3839770698-10
Registreerimise kuupäev: 1.12.08 14:23:03

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.06.14 17:10:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.11.13 9:03:38


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Association
Veebisait: http://www.danskeslagterier.dk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Asger Krogsgaard
Ametikoht: Chairperson

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Knud Buhl
Ametikoht: International Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 Axeltorv 
1609 Copenhagen V
TAANI
Telefoninumber: (+45) 33 11 60 50
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Danske Slagterier, SA. (Danish Bacon and Meat council)
47-51 Rue du Luxembourg
B - 1050 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 238 08 76

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Danske Slagterier (DS), Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Sune Jin Christensen 27.09.14 24.09.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 11/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 350000  € ja < 400000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.