Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Tunnusnumber registris: 3839770698-10
Registreerimise kuupäev: 01/12/2008 14:23:03

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 13/01/2015 13:47:44
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 04/11/2014 13:34:27

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

DS/DBMC

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Muud sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Axeltorv, 3
1609 Copenhagen V
TAANI

(+45) 33 11 60 50

(+) 

Danske Slagterier, SA. (Danish Bacon and Meat council)
47-51 Rue du Luxembourg
B - 1050 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 230 2705

    Juriidiliselt vastutav isik

Asger Krogsgaard

Chairperson

    ELi asjade eest vastutav isik

Knud Buhl

International Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Danske Slagterier (DS) is a subsidiary of the general Danish Agricultural Organisation Landbrug & Fødevarer.

Danske Slagterier , Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market

riiklikud

    Tegevused

I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

4

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Sune Jin Christensen 27/09/2014 24/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

    Finantsandmed

01/2013  -  11/2013

>= 350 000  € ja < 400 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.