Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Идентификационен номер в Регистъра: 3839770698-10
Дата на регистрация: 08-12-1 14:23:03

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-1 17:10:04
Последната годишна актуализация е извършена на 13-11-5 9:03:38


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)
Инициали:
Правен статут: Association
Уебсайт: http://www.danskeslagterier.dk

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Други подобни организации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Asger Krogsgaard
Длъжност: Chairperson

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Knud Buhl
Длъжност: International Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Axeltorv  3
1609 Copenhagen V
ДАНИЯ
Телефонен номер: (+45) 33 11 60 50
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Danske Slagterier, SA. (Danish Bacon and Meat council)
47-51 Rue du Luxembourg
B - 1050 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 238 08 76

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Danske Slagterier (DS), Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Sune Jin Christensen 13-9-26 14-9-23
Niels Juul 13-9-26 14-9-24

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Транспорт
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 11/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 350000  € и < 400000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.