Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

Идентификационен номер в Регистъра: 3839770698-10
Дата на регистрация: 01/12/2008 14:23:03

Информацията за този субект е била последно изменена на: 25/03/2015 16:20:58
Последната годишна актуализация е извършена на: 25/03/2015 16:20:58
Следваща актуализация най-късно до: 25/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council)

DS/DBMC

Association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Други организации

    Координати за връзка

Axeltorv, 3
1609 Copenhagen V
ДАНИЯ

(+45) 33 11 60 50

    Правно отговорно лице

Господин  Asger Krogsgaard

Chairperson

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Knud Buhl

International Director

    Цели и задачи

Danske Slagterier (DS) is a subsidiary of the general Danish Agricultural Organisation Landbrug & Fødevarer.

Danske Slagterier , Danish Bacon & Meat Council, is the umbrella organisation for the two co-operative slaughterhouses, Danish Crown and TiCan, and the pig farmers who own them. A number of companies related to the industry are also members of DS.

The primary aim of the organisation is to safeguard and promote the interests of pig producers and the pork and bacon industry.

Danske Slagterier's representative office in Brussels is involved in activities related to the objectives of the organization:

- Looking after the interests of its members, e.g. in relation to the European Commission, the European Council and the European Parliament.

- Handling external relations, especially in relation to the Japanese, American, Russian, Korean, Indian and the Philippian market

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

- Agricultural Policy and Market Management
- Trade Policy
- Food Safety, Veterinary and Sanitary Policy
- Internal market
- Competition
- Research and Development

- Agricultural Export Promotion implementation
- Labeling
- EU-Korea FTA implementation
- EU-Japan FTA negociation
- TTIP, TPP,TPA
- Trade relations in general and in particular with Japan, China, Korea, Philippines, Australia, Russia, USA, Canada and South America


 

Не

Не

Не

Не

Не

I.e. Agriculture and rural development, consumer affairs, animal health and welfare, trade, food safety, internal market, environment, sustainability, climate change. Please see below (consultations and roadmaps) for further areas.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 4  

4

4

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Sune Jin Christensen 27/09/2014 24/09/2015

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Транспорт
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

Danske Slagterier, SA. is e.g. a member of Clitravi(Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union), EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), IMS (International Meat Secretariat) and UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande).

    Финансови данни

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.