Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

The European Association for the Promotion of Cogeneration

Identifikacijska številka v Registru: 38305846546-70
Datum registracije: 2.9.11 11:31:22

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 6.8.13 8:58:04
Datum zadnje letne spremembe: 6.8.13 8:58:04


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: The European Association for the Promotion of Cogeneration
Kratica: COGEN Europe
Pravni status: VZW
Spletna stran: http://www.cogeneurope.eu

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Fiona Riddoch
Položaj: Managing Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Fiona Riddoch
Položaj: Managing Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Av des Arts  3-5
1210 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+32 2) 7728290
Telefaks: (+32 2) 7725044
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: COGEN Europe is the European Trade Association for the Promotion of Cogeneration. Its principal goal is to work towards the wider use of cogeneration in Europe for a sustainable energy future.

Cogeneration is the most efficient way to deliver heating, cooling and electricity. It is based on the simultaneous production of electricity and thermal energy, both of which are used. The central and most fundamental principle of cogeneration is that, in order to maximise the many benefits that arise from it, systems should be based according to the heat demand of the application.

COGEN Europe is promoting the widespread development of cogeneration in Europe and world-wide. To achieve this goal, COGEN Europe is working at the EU level and with Member States to develop sustainable energy policies and remove unnecessary barriers to its implementation.
Interesi organizacije so na ravni:
  • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Fiona RIDDOCH 16.7.13 12.7.14
Arnaud DUVIELGUERBIGNY 13.7.13 10.7.14
Alexandra Tudoroiu 16.7.13 12.7.14

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


E.T.S, CHP Directive, IED, EPD, Smart Grids

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Energetika
  • Podnebni ukrepi
  • Raziskave in tehnologija

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
EEIF, ESavings Coalition, WADE

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2010 - 12/2010
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 350000  € in < 400000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.