Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

The European Association for the Promotion of Cogeneration

Identifikačné číslo v Registri: 38305846546-70
Dátum registrácie: 2.9.2011 11:31:22

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.8.2014 8:48:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 6.8.2014 8:48:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: The European Association for the Promotion of Cogeneration
Skratka: COGEN Europe
Právna forma: VZW
Internetová stránka: http://www.cogeneurope.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Fiona Riddoch
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Fiona Riddoch
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Av des Arts  3-5
1210 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32 2) 7728290
Fax: (+32 2) 7725044
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: COGEN Europe is the European Trade Association for the Promotion of Cogeneration. Its principal goal is to work towards the wider use of cogeneration in Europe for a sustainable energy future.

Cogeneration is the most efficient way to deliver heating, cooling and electricity. It is based on the simultaneous production of electricity and thermal energy, both of which are used. The central and most fundamental principle of cogeneration is that, in order to maximise the many benefits that arise from it, systems should be based according to the heat demand of the application.

COGEN Europe is promoting the widespread development of cogeneration in Europe and world-wide. To achieve this goal, COGEN Europe is working at the EU level and with Member States to develop sustainable energy policies and remove unnecessary barriers to its implementation.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Fiona RIDDOCH 28.6.2014 26.6.2015
Arnaud DUVIELGUERBIGNY 28.6.2014 26.6.2015
Alexandra Tudoroiu 28.6.2014 26.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


E.T.S, CHP Directive, IED, EPD, Smart Grids

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EEIF, ESavings Coalition, WADE

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2010 - 12/2010
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 350000  € a < 400000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.