Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The European Association for the Promotion of Cogeneration

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 38305846546-70
Data Reġistrazzjoni: 02/09/2011 11:31:22

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/08/2014 08:48:39
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/08/2014 08:48:39


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The European Association for the Promotion of Cogeneration
Akronimu: COGEN Europe
Statut legali: VZW
Websajt: http://www.cogeneurope.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Fiona Riddoch
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Fiona Riddoch
Kariga: Managing Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 3-5 Av des Arts 
Brussels 1210
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32 2) 7728290
Numru tal-faks: (+32 2) 7725044
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: COGEN Europe is the European Trade Association for the Promotion of Cogeneration. Its principal goal is to work towards the wider use of cogeneration in Europe for a sustainable energy future.

Cogeneration is the most efficient way to deliver heating, cooling and electricity. It is based on the simultaneous production of electricity and thermal energy, both of which are used. The central and most fundamental principle of cogeneration is that, in order to maximise the many benefits that arise from it, systems should be based according to the heat demand of the application.

COGEN Europe is promoting the widespread development of cogeneration in Europe and world-wide. To achieve this goal, COGEN Europe is working at the EU level and with Member States to develop sustainable energy policies and remove unnecessary barriers to its implementation.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Fiona RIDDOCH 28/06/2014 26/06/2015
Arnaud DUVIELGUERBIGNY 28/06/2014 26/06/2015
Alexandra Tudoroiu 28/06/2014 26/06/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


E.T.S, CHP Directive, IED, EPD, Smart Grids

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Azzjoni għall-Klima
  • Enerġija
  • Riċerka u teknoloġija

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
EEIF, ESavings Coalition, WADE

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2010 - 12/2010
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 350000  € et < 400000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.