Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

The European Association for the Promotion of Cogeneration

Identifikavimo numeris Registre: 38305846546-70
Registracijos data: 11.9.2 11.31.22

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.6 08.48.39
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.6 08.48.39


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: The European Association for the Promotion of Cogeneration
Akronimas: COGEN Europe
Teisinis statusas: VZW
Svetainė: http://www.cogeneurope.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Fiona Riddoch
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Fiona Riddoch
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Av des Arts  3-5
1210 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32 2) 7728290
Faksas: (+32 2) 7725044
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: COGEN Europe is the European Trade Association for the Promotion of Cogeneration. Its principal goal is to work towards the wider use of cogeneration in Europe for a sustainable energy future.

Cogeneration is the most efficient way to deliver heating, cooling and electricity. It is based on the simultaneous production of electricity and thermal energy, both of which are used. The central and most fundamental principle of cogeneration is that, in order to maximise the many benefits that arise from it, systems should be based according to the heat demand of the application.

COGEN Europe is promoting the widespread development of cogeneration in Europe and world-wide. To achieve this goal, COGEN Europe is working at the EU level and with Member States to develop sustainable energy policies and remove unnecessary barriers to its implementation.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Fiona RIDDOCH 14.6.28 15.6.26
Arnaud DUVIELGUERBIGNY 14.6.28 15.6.26
Alexandra Tudoroiu 14.6.28 15.6.26

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


E.T.S, CHP Directive, IED, EPD, Smart Grids

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EEIF, ESavings Coalition, WADE

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2010 - 12/2010
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 350000  € ir < 400000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.