Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The European Association for the Promotion of Cogeneration

Tunnistenumero rekisterissä: 38305846546-70
Rekisteröintipäivä: 2.9.2011 11:31:22

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.8.2014 8:48:39
Edellinen vuotuinen päivitys: 6.8.2014 8:48:39


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The European Association for the Promotion of Cogeneration
Lyhenne: COGEN Europe
Organisaation oikeudellinen muoto: VZW
Internet-osoite: http://www.cogeneurope.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Fiona Riddoch
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Fiona Riddoch
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Av des Arts  3-5
1210 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32 2) 7728290
Faksinumero: (+32 2) 7725044
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: COGEN Europe is the European Trade Association for the Promotion of Cogeneration. Its principal goal is to work towards the wider use of cogeneration in Europe for a sustainable energy future.

Cogeneration is the most efficient way to deliver heating, cooling and electricity. It is based on the simultaneous production of electricity and thermal energy, both of which are used. The central and most fundamental principle of cogeneration is that, in order to maximise the many benefits that arise from it, systems should be based according to the heat demand of the application.

COGEN Europe is promoting the widespread development of cogeneration in Europe and world-wide. To achieve this goal, COGEN Europe is working at the EU level and with Member States to develop sustainable energy policies and remove unnecessary barriers to its implementation.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Fiona RIDDOCH 28.6.2014 26.6.2015
Arnaud DUVIELGUERBIGNY 28.6.2014 26.6.2015
Alexandra Tudoroiu 28.6.2014 26.6.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


E.T.S, CHP Directive, IED, EPD, Smart Grids

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Tutkimus ja teknologia

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
EEIF, ESavings Coalition, WADE

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 350000  € - < 400000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.