Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

McDonald's Europe

Identifikacijska številka v Registru: 3830179837-87
Datum registracije: 19.12.08 16:45:20

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 20.12.13 12:27:56
Datum zadnje letne spremembe: 20.12.13 12:27:56


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: McDonald's Europe
Kratica: McDonald's Europe
Pravni status: SARL
Spletna stran: http://www.mcdpressoffice.eu/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Douglas Goare
Položaj: President of McDonald's Europe

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime David Coleman
Položaj: Director, European Public Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Boulevard du Théâtre  3
1204 Geneva
ŠVICA
Telefon: (+32) 27371150
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: McDonald's Europe
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem, Belgium

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: With more than 7,500 restaurants in 38 European countries, employing approx. 415,000 people and serving more than 15 million customers a day, McDonald’s Europe is dedicated to offering its customers a wide variety of high quality menu options at an affordable price which complement a balanced lifestyle.

We aim to assist as appropriate European decision-makers and opinion-formers in making informed decisions and contributing to knowledgeable debates by sharing in transparent manner relevant information and our business expertise in areas of public policies where we are able to input usefully.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije: David Coleman, Director European Public Affairs, McDonald's Europe
Serge Thines, Consultant European Public Affairs, McDonald's Europe
Both employees do not work fulltime on EU issues as their roles also encompass global issues, support to McDonald's Europe markets and services to McDonald's Europe business units.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- Nutrition
- Food Safety
- Employment
- Consumer Protection
- Agricultural Policy

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
-American Chamber of Commerce to the EU
-European Modern Restaurant Association (EMRA)
-Society of European Affairs Professionals (SEAP)
-Strategis Communications (Consultancy fees to Strategis Communications are included in McDonald's Europe estimated cost to direct representation of interests to EU institutions)
-World Federation of Advertisers (WFA)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 100000  € in < 150000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Estimated costs have been calculated in accordance with SEAP guidelines.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Society of European Affairs Professionals (SEAP)