Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

McDonald's Europe

Identifikacijska številka v Registru: 3830179837-87
Datum registracije: 19/12/2008 16:45:20

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 02/02/2015 16:16:22
Datum zadnje letne spremembe: 02/02/2015 16:16:22
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 02/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

McDonald's Europe

McDonald's Europe

SARL

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Boulevard du Théâtre, 3
1204 Geneva
ŠVICA

(+32) 27371150

De Kleetlaan 12A
McDonald's Europe
4th floor
Poštni predal: McDonald's
1831 Diegem
BELGIJA

(+32) 27160479

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Douglas Goare

President of McDonald's Europe

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

David Coleman

Director, European Public Affairs

    Cilji in naloge

With more than 7,700 restaurants in 38 European countries, employing approx. 425,000 people and serving an average of 15 million customers a day, McDonald’s Europe is dedicated to offering its customers a wide variety of high quality menu options at an affordable price which complement a balanced lifestyle.

We aim to assist as appropriate European decision-makers and opinion-formers in making informed decisions and contributing to knowledgeable debates by sharing in transparent manner relevant information and our business expertise in areas of public policies where we are able to input usefully.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

- Nutrition
- Food Safety
- Employment
- Consumer Protection
- Agricultural Policy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1   25%: 1

2

0,8

David Coleman, Director European Public Affairs, McDonald's Europe
Balázs Pályi, Senior Consultant European Public Affairs, McDonald's Europe
Both employees do not work fulltime on EU issues as their roles also encompass global issues, support to McDonald's Europe markets and services to McDonald's Europe business units.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Balázs Pályi 18/02/2015 16/02/2016

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

-American Chamber of Commerce to the EU
-European Modern Restaurant Association (EMRA)
-Society of European Affairs Professionals (SEAP)
-Strategis Communications (Consultancy fees to Strategis Communications are included in McDonald's Europe estimated cost to direct representation of interests to EU institutions)
-World Federation of Advertisers (WFA)

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999  

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

Estimated costs have been calculated in accordance with SEAP guidelines.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Society of European Affairs Professionals (SEAP)