Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

McDonald's Europe

Numărul de identificare din Registru: 3830179837-87
Data înscrierii: 19.12.2008 16:45:20

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.12.2013 12:27:56
Data ultimei actualizări anuale: 20.12.2013 12:27:56


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: McDonald's Europe
Acronim: McDonald's Europe
Statut juridic: SARL
Site internet: http://www.mcdpressoffice.eu/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Douglas Goare
Funcţie: President of McDonald's Europe

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  David Coleman
Funcţie: Director, European Public Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Boulevard du Théâtre  3
1204 Geneva
ELVEȚIA
Numărul de telefon: (+32) 27371150
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: McDonald's Europe
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem, Belgium

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: With more than 7,500 restaurants in 38 European countries, employing approx. 415,000 people and serving more than 15 million customers a day, McDonald’s Europe is dedicated to offering its customers a wide variety of high quality menu options at an affordable price which complement a balanced lifestyle.

We aim to assist as appropriate European decision-makers and opinion-formers in making informed decisions and contributing to knowledgeable debates by sharing in transparent manner relevant information and our business expertise in areas of public policies where we are able to input usefully.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare: David Coleman, Director European Public Affairs, McDonald's Europe
Serge Thines, Consultant European Public Affairs, McDonald's Europe
Both employees do not work fulltime on EU issues as their roles also encompass global issues, support to McDonald's Europe markets and services to McDonald's Europe business units.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


- Nutrition
- Food Safety
- Employment
- Consumer Protection
- Agricultural Policy

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual şi mass-media
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
-American Chamber of Commerce to the EU
-European Modern Restaurant Association (EMRA)
-Society of European Affairs Professionals (SEAP)
-Strategis Communications (Consultancy fees to Strategis Communications are included in McDonald's Europe estimated cost to direct representation of interests to EU institutions)
-World Federation of Advertisers (WFA)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 100000  € şi < 150000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Estimated costs have been calculated in accordance with SEAP guidelines.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Society of European Affairs Professionals (SEAP)