Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

McDonald's Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 3830179837-87
Datum registrace: 19.12.08 16:45:20

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 24.11.14 14:51:28
Datum poslední roční aktualizace je 24.11.14 14:51:28


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: McDonald's Europe
Zkratka: McDonald's Europe
Právní forma SARL
Internetové stránky: http://www.mcdpressoffice.eu/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Douglas Goare
Funkce: President of McDonald's Europe

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  David Coleman
Funkce: Director, European Public Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Boulevard du Théâtre  3
1204 Geneva
ŠVÝCARSKO
Telefon: (+32) 27371150
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: McDonald's Europe
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem, Belgium
Tel: +32 2 716 04 79

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: With more than 7,700 restaurants in 38 European countries, employing approx. 425,000 people and serving an average of 15 million customers a day, McDonald’s Europe is dedicated to offering its customers a wide variety of high quality menu options at an affordable price which complement a balanced lifestyle.

We aim to assist as appropriate European decision-makers and opinion-formers in making informed decisions and contributing to knowledgeable debates by sharing in transparent manner relevant information and our business expertise in areas of public policies where we are able to input usefully.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace: David Coleman, Director European Public Affairs, McDonald's Europe
Balázs Pályi, Senior Consultant European Public Affairs, McDonald's Europe
Both employees do not work fulltime on EU issues as their roles also encompass global issues, support to McDonald's Europe markets and services to McDonald's Europe business units.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Nutrition
- Food Safety
- Employment
- Consumer Protection
- Agricultural Policy

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
-American Chamber of Commerce to the EU
-European Modern Restaurant Association (EMRA)
-Society of European Affairs Professionals (SEAP)
-Strategis Communications (Consultancy fees to Strategis Communications are included in McDonald's Europe estimated cost to direct representation of interests to EU institutions)
-World Federation of Advertisers (WFA)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Estimated costs have been calculated in accordance with SEAP guidelines.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Society of European Affairs Professionals (SEAP)