Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Institut für Europäische Politik

Numărul de identificare din Registru: 38294452695-12
Data înscrierii: 03.12.2009 09:44:43

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 06.11.2013 11:00:36
Data ultimei actualizări anuale: 06.11.2013 11:00:36


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Institut für Europäische Politik
Acronim: IEP
Statut juridic: gemeinnütziger Verein
Site internet: http://www.iep-berlin.de

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Mathias Jopp
Funcţie: Direktor

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Mathias Jopp
Funcţie: Direktor

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Bundesallee  23
10717 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+4930) 8891340
Număr de fax: (+4930) 88913499
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The aims of the Institut für Europäische Politik (IEP) are to: analyse and reflect European politics and integration for developing solutions of European problems also through interaction and networking with other think tanks, academics, NGOs, politicians and decision-takers at national and European level; feed the debate on the future of the EU nationally and Europe-wide, advance intercultural dialogue as well as European democracy and citizenship; develop effective activities for promoting the transfer of research results into political practice, to various stakeholders of civil society and a wider audience of citizens through their involvement in national and multilateral discussions; disseminate knowledge and information about the EU's institutions and policies, values and principles through appropriate publications for key multipliers and the wider public (and not only a specialised community).
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Institute members are several times a year in Brussels at conferences, as expert in EP Hearings or e.g. the Commission President's Foreign Policy Advisory Group, also for research and interviews at the European Parliament, the Council and the Commission; for spreading information about IEP's work and presenting our views and recommendations on particular institutional issues, the development of internal and external EU policies or on options of improving the relations between EU citizens and EU institutions. Most of all, IEP is lobbying in the European Parliament and at certain national Permanent Representations of the member states for continuous and even stronger support of the European Citizenship Programme.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Comerţ
 • Energie
 • Extindere
 • Mediu
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 23
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Arbeitskreis Europäische Integration (AEI, deutsche Sektion der ECSA)
Europäische Bewegung Deutschland (EBD)
Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 993.645
din care finanţare publică: 347.933
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 307.933
- din surse locale/regionale: 40.000
din alte surse: 645.712
- donaţii: 188.882
- cotizaţii ale membrilor: 0
Stiftungen : 453.700
Spenden : 3.130
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.