Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Dow Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze 38235121060-73
Data rejestracji: 09-02-05 11:31:41

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-22 15:16:31
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-28 11:52:10


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Dow Europe
Nazwa skrócona: Dow
Status prawny: GMBH
Strona internetowa: http://www.dow.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Heinz Haller
Pełniona funkcja: Executive Vice President of The Dow Chemical Company

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Howard Chase
Pełniona funkcja: Director Government Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Bachtobelstrasse  3
8810 Horgen
SZWAJCARIA
Numer telefonu: (+41) 447282653
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Dow
Office of EU Government Affairs and Public Policy
Avenue de Cortenbergh 52
1000 Brussels - Belgium
Phone: +32 2 738 7010

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: About Dow:
Dow (NYSE: DOW) combines the power of science and technology to passionately innovate what is essential to human progress. The Company is driving innovations that extract value from the intersection of chemical, physical and biological sciences to help address many of the world's most challenging problems such as the need for clean water, clean energy generation and conservation, and increasing agricultural productivity. Dow's integrated, market-driven, industry-leading portfolio of specialty chemical, advanced materials, agrosciences and plastics businesses delivers a broad range of technology-based products and solutions to customers in approximately 180 countries and in high growth sectors such as packaging, electronics, water, coatings and agriculture. In 2013, Dow had annual sales of more than $57 billion and employed approximately 53,000 people worldwide. The Company's more than 6,000 products are manufactured at 201 sites in 36 countries across the globe. References to "Dow" or the "Company" mean The Dow Chemical Company and its consolidated subsidiaries unless otherwise expressly noted. More information about Dow can be found at www.dow.com

About Dow Europe:
As one of Dow’s four major geographic regions, Europe, with sales of approx $20 billion (EMEA Regional) has long been a significant contributor to the Company’s global success. Since its European launch in 1952, the region provides the Company with ever-more opportunities for strategic growth as Dow pursues its vision to be the most profitable and respected science-driven chemical company in the world. Dow in EMEA has 13,000 employees - a quarter of the Company’s global workforce. Dow is present in 20 countries with more than 50 manufacturing locations and 30 commercial offices. With more than 5.000 different products and service globally, ninety percent of the products Dow sells in Europe are made in Europe.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 10
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Filip Cnudde 14-01-28 15-01-24
Christina von Westernhagen 14-01-28 15-01-24
Angel Martin 14-07-19 15-07-17

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Policies related to Chemicals and Health, Energy and Climate Change, Environment, Sustainable Development, EU 2020 Strategy, Security, Transportation and Logistics, Trade, Crop Protection and Biotechnology.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
American European Community Association (AECA)
American Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU)
Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe)
EurActiv
European Chemical Industry Council (CEFIC) and some of its sector groups
Europa Bio
European Justice Forum (EJF)
European Partners for the Environment (EPE)
European Policy Center (EPC)
EuroChlor
European Crop Protection Association (ECPA)
European Seeds Association (ESA)
Freshfel Europe
Friends of Europe (FoE)
Transatlantic Policy Network (TPN)
Plastics Europe

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 800000  €–900000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.