Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Euro Coop - European Community of Consumer Cooperatives

Identifikačné číslo v Registri: 3819438251-87
Dátum registrácie: 28.7.2008 15:36:47

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.7.2014 11:39:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.7.2014 9:48:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Euro Coop - European Community of Consumer Cooperatives
Skratka: EURO COOP
Právna forma: International non-profit association (aisbl)
Internetová stránka: http://www.eurocoop.coop

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Ivanov Todor
Funkcia: Secretary-General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Ivanov Todor
Funkcia: Secretary-General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue de Tervueren  12
P. O. BOX: 3
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22850070
Fax: (+32) 22310757
Ďalšie kontaktné údaje: E-mail: info@eurocoop.coop

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Euro Coop promotes the economic and social objectives of Europe's consumer co-operatives to the European institutions.

Euro Coop informs its member organisations about European policies and initiatives which are relevant to their activities.

Euro Coop provides a forum for the exchange of information and co-ordination of the common interests of member organisations.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 7
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Euro Coop is active in three policy fields:

1. Food Policy;
2. Environment and Ethical Policy, including: organic farming, climate change, Fair Trade, energy, eco-label, chemicals, etc;
3. Co-operative Enterprises policy, including Corporate Social Responsibility, Competition, Internal Market, membership, governance, etc.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 20
Členské organizácie (Počet členov) :
 • ANCC-COOP Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-COOP (7 702 000 Členovia)
 • ZDK Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. (53 020 Členovia)
 • The Co-operative Group (10 019 000 Členovia)
 • COOP Nederland u.a. (780 000 Členovia)
 • SOK Association Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (1 994 000 Členovia)
 • Coop Denmark (1 600 000 Členovia)
 • Coop NKL BA (1 306 000 Členovia)
 • FENACOOP Federação Nacional Das Cooperativas de Consumidores, FCRL (400 000 Členovia)
 • HISPACOOP Conf Espanola de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (2 347 000 Členovia)
 • KF Kooperativa Förbundet (3 237 000 Členovia)
 • AFEOSZ Nat Federation of Consumer Co-operatives and Trade Associations (50 000 Členovia)
 • Union of Czech and Moravian Consumer Cooperatives (231 700 Členovia)
 • ESEL-SPOLP LTD (30 000 Členovia)
 • ETK Eesti Tarbijateühistute Keskühistu (83 000 Členovia)
 • COOP Jednota Slovensko, s.d (173 000 Členovia)
 • CCU Central Cooperative Union (129 000 Členovia)
 • CENTROCOOP National Union of Consumer Co-operatives (27 000 Členovia)
 • UKOOPSPILKA (469 900 Členovia)
 • Co-op Israel (13 000 Členovia)
 • Kaupfélag Suournesja (31 000 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • HOLANDSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • PORTUGALSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • ISLAND
 • IZRAEL
 • NÓRSKO
 • UKRAJINA
Doplňujúce údaje: Altogether, Euro Coop national members represent the interests of 30 million consumers, 450,000 employees and untite 4,500 local/regional cooperative organizations.

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Euro Coop is a member of Cooperatives Europe www.coopseurope.coop, the European region of the International Cooperative Alliance www.ica.coop.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 500 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 500 000
- dary: 0
- členské: 500 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 450000  € a < 500000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The full amount of the budget is provided by membership fee of the 20 national member organizations.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.