Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Euro Coop - European Community of Consumer Cooperatives

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 3819438251-87
Data Reġistrazzjoni: 28/07/2008 15:36:47

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 01/07/2014 11:39:08
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 01/07/2014 09:48:10


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Euro Coop - European Community of Consumer Cooperatives
Akronimu: EURO COOP
Statut legali: International non-profit association (aisbl)
Websajt: http://www.eurocoop.coop

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Ivanov Todor
Kariga: Secretary-General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Ivanov Todor
Kariga: Secretary-General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 12 Avenue de Tervueren 
Kaxxa Postali: 3
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 22850070
Numru tal-faks: (+32) 22310757
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: E-mail: info@eurocoop.coop

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Euro Coop promotes the economic and social objectives of Europe's consumer co-operatives to the European institutions.

Euro Coop informs its member organisations about European policies and initiatives which are relevant to their activities.

Euro Coop provides a forum for the exchange of information and co-ordination of the common interests of member organisations.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Euro Coop is active in three policy fields:

1. Food Policy;
2. Environment and Ethical Policy, including: organic farming, climate change, Fair Trade, energy, eco-label, chemicals, etc;
3. Co-operative Enterprises policy, including Corporate Social Responsibility, Competition, Internal Market, membership, governance, etc.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Sikurezza tal-ikel
 • Sport
 • Suq Intern
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 20
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • ANCC-COOP Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-COOP (7,702,000 Membri)
 • ZDK Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. (53,020 Membri)
 • The Co-operative Group (10,019,000 Membri)
 • COOP Nederland u.a. (780,000 Membri)
 • SOK Association Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (1,994,000 Membri)
 • Coop Denmark (1,600,000 Membri)
 • Coop NKL BA (1,306,000 Membri)
 • FENACOOP Federação Nacional Das Cooperativas de Consumidores, FCRL (400,000 Membri)
 • HISPACOOP Conf Espanola de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (2,347,000 Membri)
 • KF Kooperativa Förbundet (3,237,000 Membri)
 • AFEOSZ Nat Federation of Consumer Co-operatives and Trade Associations (50,000 Membri)
 • Union of Czech and Moravian Consumer Cooperatives (231,700 Membri)
 • ESEL-SPOLP LTD (30,000 Membri)
 • ETK Eesti Tarbijateühistute Keskühistu (83,000 Membri)
 • COOP Jednota Slovensko, s.d (173,000 Membri)
 • CCU Central Cooperative Union (129,000 Membri)
 • CENTROCOOP National Union of Consumer Co-operatives (27,000 Membri)
 • UKOOPSPILKA (469,900 Membri)
 • Co-op Israel (13,000 Membri)
 • Kaupfélag Suournesja (31,000 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • ĊIPRU
 • ID-DANIMARKA
 • IL-BULGARIJA
 • IL-FINLANDJA
 • IL-ĠERMANJA
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • IR-RUMANIJA
 • IS-SLOVAKKJA
 • IS-SLOVENJA
 • L-ESTONJA
 • L-ITALJA
 • L-IŻVEZJA
 • L-OLANDA
 • L-UNGERIJA
 • SPANJA

 • IN-NORVEĠJA
 • IŻRAEL
 • L-IŻLANDA
 • L-UKRAINA
Informazzjoni Kumplimentari: Altogether, Euro Coop national members represent the interests of 30 million consumers, 450,000 employees and untite 4,500 local/regional cooperative organizations.

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Euro Coop is a member of Cooperatives Europe www.coopseurope.coop, the European region of the International Cooperative Alliance www.ica.coop.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 500,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 0
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali: 0
- minn sors infranazzjonali: 0
minn sorsi oħrajn: 500,000
- donazzjonijiet: 0
- miżati tal-membri: 500,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 450000  € et < 500000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The full amount of the budget is provided by membership fee of the 20 national member organizations.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.