Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry

Numărul de identificare din Registru: 38096451110-61
Data înscrierii: 10.02.2009 15:01:20

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 14.01.2014 17:21:27
Data ultimei actualizări anuale: 14.01.2014 17:21:27


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry
Acronim: UEIL
Statut juridic: ASBL
Site internet: http://www.ueil.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Fabio Dalla Giovanna
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Milagros Mostaza-Corral
Funcţie: Secretary General

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue du Luxembourg  22-24
1000 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 2 761 66 85
Număr de fax: (+32) 2 213 13 63
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: UEIL is the pre-eminent Trade Association in Europe representing the interests of companies involved in the lubricants industry. With members in over 20 European Member States and a unique collective experience of lubricants and the lubricants market, UEIL is the strongest representative body for independent manufacturers of lubricants in Europe. We facilitate the resolution of EU regulatory, investment, political and competitiveness issues that impact our members and play a role in creating better understanding of EU matters with members.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


UEIL.
Subject matter of UEIL’s main lobbying activities includes the following policy fields: the automotive industry, CARS21 initiative, policy initiatives relating to small and medium sized enterprises, Commission’s review of Block Exemption Regulation 1400/2002, REACH, CO2 emission, Chemocal borates, Small Business Act, Sustainable Consumption and Production, Waste.

GEIR.
In 2005, the European Commission proposed to repeal the EU Waste Oil Directive, which would have not only severely undermined the short term economics of oil recycling but also the long term viability of this small but globally leading European industry.
The objective of the waste oils campaign carried out by GEIR between 2006 and 2008 was to ensure explicit policy u-turn from the Commission proposal for the Waste Framework Directive, reinstating a priority for oil recycling. The outcome of the Campaign was the legal certainty necessary to support the ongoing development of this European global leader.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
UEIL is member of ATIEL.
ATIEL represents the combined knowledge and experience of Europe’s leading engine oil manufacturers.

Its expertise in engine lubricants technology has helped to establish industry best practices and quality standards for both vehicle manufacturers and consumers.

By drawing on the technical know-how of its membership it promotes consensus on key technical issues, ensuring that engine oils continue to contribute to improved wear protection, deposit control, lower emissions and fuel economy.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Please note: the above-mentioned costs refer to the direct representation of interests to EU institutions by UEIL and its section GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération) representing the interest of the European Re-refining Industry.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.