Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry

Inschrijvingsnummer in het register 38096451110-61
Inschrijvingsdatum: 10-2-09 15:01:20

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 14-1-14 17:21:27
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 14-1-14 17:21:27


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry
Acroniem: UEIL
Rechtsvorm: ASBL
Website: http://www.ueil.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Fabio Dalla Giovanna
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Milagros Mostaza-Corral
Functie: Secretary General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue du Luxembourg  22-24
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 2 761 66 85
Faxnummer: (+32) 2 213 13 63
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: UEIL is the pre-eminent Trade Association in Europe representing the interests of companies involved in the lubricants industry. With members in over 20 European Member States and a unique collective experience of lubricants and the lubricants market, UEIL is the strongest representative body for independent manufacturers of lubricants in Europe. We facilitate the resolution of EU regulatory, investment, political and competitiveness issues that impact our members and play a role in creating better understanding of EU matters with members.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


UEIL.
Subject matter of UEIL’s main lobbying activities includes the following policy fields: the automotive industry, CARS21 initiative, policy initiatives relating to small and medium sized enterprises, Commission’s review of Block Exemption Regulation 1400/2002, REACH, CO2 emission, Chemocal borates, Small Business Act, Sustainable Consumption and Production, Waste.

GEIR.
In 2005, the European Commission proposed to repeal the EU Waste Oil Directive, which would have not only severely undermined the short term economics of oil recycling but also the long term viability of this small but globally leading European industry.
The objective of the waste oils campaign carried out by GEIR between 2006 and 2008 was to ensure explicit policy u-turn from the Commission proposal for the Waste Framework Directive, reinstating a priority for oil recycling. The outcome of the Campaign was the legal certainty necessary to support the ongoing development of this European global leader.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Vervoer

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
UEIL is member of ATIEL.
ATIEL represents the combined knowledge and experience of Europe’s leading engine oil manufacturers.

Its expertise in engine lubricants technology has helped to establish industry best practices and quality standards for both vehicle manufacturers and consumers.

By drawing on the technical know-how of its membership it promotes consensus on key technical issues, ensuring that engine oils continue to contribute to improved wear protection, deposit control, lower emissions and fuel economy.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Please note: the above-mentioned costs refer to the direct representation of interests to EU institutions by UEIL and its section GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération) representing the interest of the European Re-refining Industry.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.