Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry

Tunnusnumber registris: 38096451110-61
Registreerimise kuupäev: 10.02.09 15:01:20

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.01.14 17:21:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.01.14 17:21:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry
Akronüüm: UEIL
Õiguslik vorm: ASBL
Veebisait: http://www.ueil.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Fabio Dalla Giovanna
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Milagros Mostaza-Corral
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 22-24 rue du Luxembourg 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 761 66 85
Faks: (+32) 2 213 13 63
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: UEIL is the pre-eminent Trade Association in Europe representing the interests of companies involved in the lubricants industry. With members in over 20 European Member States and a unique collective experience of lubricants and the lubricants market, UEIL is the strongest representative body for independent manufacturers of lubricants in Europe. We facilitate the resolution of EU regulatory, investment, political and competitiveness issues that impact our members and play a role in creating better understanding of EU matters with members.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


UEIL.
Subject matter of UEIL’s main lobbying activities includes the following policy fields: the automotive industry, CARS21 initiative, policy initiatives relating to small and medium sized enterprises, Commission’s review of Block Exemption Regulation 1400/2002, REACH, CO2 emission, Chemocal borates, Small Business Act, Sustainable Consumption and Production, Waste.

GEIR.
In 2005, the European Commission proposed to repeal the EU Waste Oil Directive, which would have not only severely undermined the short term economics of oil recycling but also the long term viability of this small but globally leading European industry.
The objective of the waste oils campaign carried out by GEIR between 2006 and 2008 was to ensure explicit policy u-turn from the Commission proposal for the Waste Framework Directive, reinstating a priority for oil recycling. The outcome of the Campaign was the legal certainty necessary to support the ongoing development of this European global leader.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
UEIL is member of ATIEL.
ATIEL represents the combined knowledge and experience of Europe’s leading engine oil manufacturers.

Its expertise in engine lubricants technology has helped to establish industry best practices and quality standards for both vehicle manufacturers and consumers.

By drawing on the technical know-how of its membership it promotes consensus on key technical issues, ensuring that engine oils continue to contribute to improved wear protection, deposit control, lower emissions and fuel economy.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Please note: the above-mentioned costs refer to the direct representation of interests to EU institutions by UEIL and its section GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération) representing the interest of the European Re-refining Industry.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.