Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

UEIL, Union of the European Lubricants Industry

Tunnusnumber registris: 38096451110-61
Registreerimise kuupäev: 10/02/2009 15:01:20

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/02/2015 11:23:37
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/02/2015 11:23:37
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 10/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

UEIL, Union of the European Lubricants Industry

UEIL

ASBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

rue du Luxembourg, 22-24
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 2 761 66 85

    Juriidiliselt vastutav isik

Fabio Dalla Giovanna

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Milagros Mostaza-Corral

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

UEIL is the pre-eminent Trade Association in Europe representing the interests of companies involved in the lubricants industry. With members in over 20 European Member States and a unique collective experience of lubricants and the lubricants market, UEIL is the strongest representative body for manufacturers of lubricants in Europe. We facilitate the resolution of EU regulatory, investment, political and competitiveness issues that impact our members and play a role in creating better understanding of EU matters with members.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

-: Access to vehicle repair and maintenance information
-: Access to Technical information
-: CLP, Classification, Labelling and Packaging. Method of classifying and labelling chemicals it introduced is based on the United Nations' Globally Harmonised System (GHS).
-: REACH, Study to monitor the impacts of the REACH Regulation on innovation, competitiveness and SMEs


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

UEIL.
Subject matter of UEIL’s main lobbying activities includes the following policy fields: the automotive industry, CARS21 initiative, policy initiatives relating to small and medium sized enterprises, Commission’s review of Block Exemption Regulation 1400/2002, REACH, CO2 emission, Chemocal borates, Small Business Act, Sustainable Consumption and Production, Waste.

GEIR.
In 2005, the European Commission proposed to repeal the EU Waste Oil Directive, which would have not only severely undermined the short term economics of oil recycling but also the long term viability of this small but globally leading European industry.
The objective of the waste oils campaign carried out by GEIR between 2006 and 2008 was to ensure explicit policy u-turn from the Commission proposal for the Waste Framework Directive, reinstating a priority for oil recycling. The outcome of the Campaign was the legal certainty necessary to support the ongoing development of this European global leader.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 3

3

0,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

UEIL is member of ATIEL.
ATIEL represents the combined knowledge and experience of Europe’s leading engine oil manufacturers.

Its expertise in engine lubricants technology has helped to establish industry best practices and quality standards for both vehicle manufacturers and consumers.

By drawing on the technical know-how of its membership it promotes consensus on key technical issues, ensuring that engine oils continue to contribute to improved wear protection, deposit control, lower emissions and fuel economy.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Please note: the above-mentioned costs refer to the direct representation of interests to EU institutions by UEIL and its section GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération) representing the interest of the European Re-refining Industry.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.