Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry

Αριθμός μητρώου: 38096451110-61
ημερομηνία της εγγραφής: 10/2/2009 3:01:20 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 14/1/2014 5:21:27 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 14/1/2014 5:21:27 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry
Ακρωνύμιο: UEIL
Νομικό καθεστώς: ASBL
Δικτυακός τόπος: http://www.ueil.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Fabio Dalla Giovanna
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Milagros Mostaza-Corral
Θέση: Secretary General

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 22-24 rue du Luxembourg 
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 2 761 66 85
Αριθμός φαξ: (+32) 2 213 13 63
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: UEIL is the pre-eminent Trade Association in Europe representing the interests of companies involved in the lubricants industry. With members in over 20 European Member States and a unique collective experience of lubricants and the lubricants market, UEIL is the strongest representative body for independent manufacturers of lubricants in Europe. We facilitate the resolution of EU regulatory, investment, political and competitiveness issues that impact our members and play a role in creating better understanding of EU matters with members.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


UEIL.
Subject matter of UEIL’s main lobbying activities includes the following policy fields: the automotive industry, CARS21 initiative, policy initiatives relating to small and medium sized enterprises, Commission’s review of Block Exemption Regulation 1400/2002, REACH, CO2 emission, Chemocal borates, Small Business Act, Sustainable Consumption and Production, Waste.

GEIR.
In 2005, the European Commission proposed to repeal the EU Waste Oil Directive, which would have not only severely undermined the short term economics of oil recycling but also the long term viability of this small but globally leading European industry.
The objective of the waste oils campaign carried out by GEIR between 2006 and 2008 was to ensure explicit policy u-turn from the Commission proposal for the Waste Framework Directive, reinstating a priority for oil recycling. The outcome of the Campaign was the legal certainty necessary to support the ongoing development of this European global leader.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
UEIL is member of ATIEL.
ATIEL represents the combined knowledge and experience of Europe’s leading engine oil manufacturers.

Its expertise in engine lubricants technology has helped to establish industry best practices and quality standards for both vehicle manufacturers and consumers.

By drawing on the technical know-how of its membership it promotes consensus on key technical issues, ensuring that engine oils continue to contribute to improved wear protection, deposit control, lower emissions and fuel economy.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Please note: the above-mentioned costs refer to the direct representation of interests to EU institutions by UEIL and its section GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération) representing the interest of the European Re-refining Industry.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.