Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry

Identifikationsnummer i registret: 38096451110-61
Registreringsdato: 10-02-09 15:01:20

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 14-01-14 17:21:27
Seneste årlige opdatering 14-01-14 17:21:27


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry
Forkortelse: UEIL
Retlig form: ASBL
Websted: http://www.ueil.org

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Fabio Dalla Giovanna
Stilling: President

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Milagros Mostaza-Corral
Stilling: Secretary General

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue du Luxembourg  22-24
1000 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 2 761 66 85
Faxnummer: (+32) 2 213 13 63
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: UEIL is the pre-eminent Trade Association in Europe representing the interests of companies involved in the lubricants industry. With members in over 20 European Member States and a unique collective experience of lubricants and the lubricants market, UEIL is the strongest representative body for independent manufacturers of lubricants in Europe. We facilitate the resolution of EU regulatory, investment, political and competitiveness issues that impact our members and play a role in creating better understanding of EU matters with members.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


UEIL.
Subject matter of UEIL’s main lobbying activities includes the following policy fields: the automotive industry, CARS21 initiative, policy initiatives relating to small and medium sized enterprises, Commission’s review of Block Exemption Regulation 1400/2002, REACH, CO2 emission, Chemocal borates, Small Business Act, Sustainable Consumption and Production, Waste.

GEIR.
In 2005, the European Commission proposed to repeal the EU Waste Oil Directive, which would have not only severely undermined the short term economics of oil recycling but also the long term viability of this small but globally leading European industry.
The objective of the waste oils campaign carried out by GEIR between 2006 and 2008 was to ensure explicit policy u-turn from the Commission proposal for the Waste Framework Directive, reinstating a priority for oil recycling. The outcome of the Campaign was the legal certainty necessary to support the ongoing development of this European global leader.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Handel
 • Klima
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Skat
 • Told
 • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
UEIL is member of ATIEL.
ATIEL represents the combined knowledge and experience of Europe’s leading engine oil manufacturers.

Its expertise in engine lubricants technology has helped to establish industry best practices and quality standards for both vehicle manufacturers and consumers.

By drawing on the technical know-how of its membership it promotes consensus on key technical issues, ensuring that engine oils continue to contribute to improved wear protection, deposit control, lower emissions and fuel economy.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Please note: the above-mentioned costs refer to the direct representation of interests to EU institutions by UEIL and its section GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération) representing the interest of the European Re-refining Industry.

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.