Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Deutsches Aktieninstitut

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 38064081304-25
Data Reġistrazzjoni: 05/03/2009 18:11:03

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 05/06/2014 10:24:18
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 27/02/2014 10:23:40


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Deutsches Aktieninstitut
Akronimu: DAI
Statut legali: eingetragener Verein (e.V.)
Websajt: http://www.dai.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Dr. Christine Bortenlänger
Kariga: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Jan Bremer
Kariga: Head of Brussels Office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 13-19 Niedenau 
Frankfurt am Main 60325
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 69929150
Numru tal-faks: (+49) 699291512
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Deutsches Aktieninstitut e.V.
Büro Brüssel
Jan Bremer
Leiter
Rue du Luxembourg 23
B-1000 Brüssel

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Das Deutsche Aktieninstitut e.V., im Jahr 1953 als "Arbeitskreis zur Förderung der Aktie" gegründet, ist der Verband der Unternehmen und Institutionen, die sich am deutschen Kapitalmarkt engagieren. Seit 2003 vertritt es - in der Nachfolge des aufgelösten Finanzplatz e.V. - die Interessen des gesamten Finanzplatzes Deutschland.

Ziel des Deutschen Aktieninstituts ist es, die Position Deutschlands als Standort für Finanzdienstleistungen im internationalen Wettbewerb zu stärken, zur Weiterentwicklung der kapitalmarktpolitischen Rahmenbedingungen beizutragen und die Unternehmensfinanzierung in Deutschland zu verbessern.

Als unabhängige und nicht gewinnorientierte Institution setzt sich das Deutsche Aktieninstitut auf allen gesellschaftlichen Ebenen und im politischen Umfeld für den Finanzplatz Deutschland und für die Aktie als Anlage- und Finanzierungsinstrument ein. Es informiert in vielfältiger Weise über die Vorteile der Aktie - ohne die möglichen Risiken zu verschweigen. Darüber hinaus wirkt das Deutsche Aktieninstitut - in Berlin wie in Brüssel - auf eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Kapitalmarktes hin, wirbt im In- und Ausland für den Finanzplatz Deutschland und steht seinen Mitgliedsunternehmen als Dienstleister zur Verfügung.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 11
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Das Deutsche Aktieninstitut ist in Brüssel in sämtlichen Bereichen aktiv, die für die deutschen Emittenten sowie für die Aktie als Anlageform relevant sind.

Die aktuell bearbeiteten Themen sowie die zuständigen ReferentInnen sind auf der Homepage des DAI zu finden: http://www.dai.de (Wir über uns/Kontakt).

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Edukazzjoni
 • Intrapriżi
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Das Deutsche Aktieninstitut ist Mitglied im europäischen Dachverband EuropeanIssuers (http://europeanissuers.eu)sowie im Center for European Policy Studies (CEPS, www.ceps.eu).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 02/2013 - 02/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 150000  € et < 200000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.