Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Deutsches Aktieninstitut

Tunnistenumero rekisterissä: 38064081304-25
Rekisteröintipäivä: 5.3.2009 18:11:03

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.6.2014 10:24:18
Edellinen vuotuinen päivitys: 27.2.2014 10:23:40


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Deutsches Aktieninstitut
Lyhenne: DAI
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein (e.V.)
Internet-osoite: http://www.dai.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dr. Christine Bortenlänger
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jan Bremer
Tehtävä organisaatiossa: Head of Brussels Office

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Niedenau  13-19
60325 Frankfurt am Main
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 69929150
Faksinumero: (+49) 699291512
Muita yhteystietoja: Deutsches Aktieninstitut e.V.
Büro Brüssel
Jan Bremer
Leiter
Rue du Luxembourg 23
B-1000 Brüssel

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Das Deutsche Aktieninstitut e.V., im Jahr 1953 als "Arbeitskreis zur Förderung der Aktie" gegründet, ist der Verband der Unternehmen und Institutionen, die sich am deutschen Kapitalmarkt engagieren. Seit 2003 vertritt es - in der Nachfolge des aufgelösten Finanzplatz e.V. - die Interessen des gesamten Finanzplatzes Deutschland.

Ziel des Deutschen Aktieninstituts ist es, die Position Deutschlands als Standort für Finanzdienstleistungen im internationalen Wettbewerb zu stärken, zur Weiterentwicklung der kapitalmarktpolitischen Rahmenbedingungen beizutragen und die Unternehmensfinanzierung in Deutschland zu verbessern.

Als unabhängige und nicht gewinnorientierte Institution setzt sich das Deutsche Aktieninstitut auf allen gesellschaftlichen Ebenen und im politischen Umfeld für den Finanzplatz Deutschland und für die Aktie als Anlage- und Finanzierungsinstrument ein. Es informiert in vielfältiger Weise über die Vorteile der Aktie - ohne die möglichen Risiken zu verschweigen. Darüber hinaus wirkt das Deutsche Aktieninstitut - in Berlin wie in Brüssel - auf eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Kapitalmarktes hin, wirbt im In- und Ausland für den Finanzplatz Deutschland und steht seinen Mitgliedsunternehmen als Dienstleister zur Verfügung.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 11
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Das Deutsche Aktieninstitut ist in Brüssel in sämtlichen Bereichen aktiv, die für die deutschen Emittenten sowie für die Aktie als Anlageform relevant sind.

Die aktuell bearbeiteten Themen sowie die zuständigen ReferentInnen sind auf der Homepage des DAI zu finden: http://www.dai.de (Wir über uns/Kontakt).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Koulutus
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Verotus
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Das Deutsche Aktieninstitut ist Mitglied im europäischen Dachverband EuropeanIssuers (http://europeanissuers.eu)sowie im Center for European Policy Studies (CEPS, www.ceps.eu).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 02/2013 - 02/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 150000  € - < 200000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.