Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsches Aktieninstitut

Αριθμός μητρώου: 38064081304-25
ημερομηνία της εγγραφής: 5/3/2009 6:11:03 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 27/2/2014 10:23:40 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 27/2/2014 10:23:40 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Deutsches Aktieninstitut
Ακρωνύμιο: DAI
Νομικό καθεστώς: eingetragener Verein (e.V.)
Δικτυακός τόπος: http://www.dai.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Dr. Christine Bortenlänger
Θέση: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jan Bremer
Θέση: Head of Brussels Office

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 13-19 Niedenau 
60325 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 69929150
Αριθμός φαξ: (+49) 699291512
Άλλα στοιχεία: Deutsches Aktieninstitut e.V.
Büro Brüssel
Jan Bremer
Leiter
Rue du Luxembourg 23
B-1000 Brüssel

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Das Deutsche Aktieninstitut e.V., im Jahr 1953 als "Arbeitskreis zur Förderung der Aktie" gegründet, ist der Verband der Unternehmen und Institutionen, die sich am deutschen Kapitalmarkt engagieren. Seit 2003 vertritt es - in der Nachfolge des aufgelösten Finanzplatz e.V. - die Interessen des gesamten Finanzplatzes Deutschland.

Ziel des Deutschen Aktieninstituts ist es, die Position Deutschlands als Standort für Finanzdienstleistungen im internationalen Wettbewerb zu stärken, zur Weiterentwicklung der kapitalmarktpolitischen Rahmenbedingungen beizutragen und die Unternehmensfinanzierung in Deutschland zu verbessern.

Als unabhängige und nicht gewinnorientierte Institution setzt sich das Deutsche Aktieninstitut auf allen gesellschaftlichen Ebenen und im politischen Umfeld für den Finanzplatz Deutschland und für die Aktie als Anlage- und Finanzierungsinstrument ein. Es informiert in vielfältiger Weise über die Vorteile der Aktie - ohne die möglichen Risiken zu verschweigen. Darüber hinaus wirkt das Deutsche Aktieninstitut - in Berlin wie in Brüssel - auf eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Kapitalmarktes hin, wirbt im In- und Ausland für den Finanzplatz Deutschland und steht seinen Mitgliedsunternehmen als Dienstleister zur Verfügung.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 10
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Das Deutsche Aktieninstitut ist in Brüssel in sämtlichen Bereichen aktiv, die für die deutschen Emittenten sowie für die Aktie als Anlageform relevant sind.

Die aktuell bearbeiteten Themen sowie die zuständigen ReferentInnen sind auf der Homepage des DAI zu finden: http://www.dai.de (Wir über uns/Kontakt).

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Εκπαίδευση
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Das Deutsche Aktieninstitut ist Mitglied im europäischen Dachverband EuropeanIssuers (http://europeanissuers.eu).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 02/2013 - 02/2014
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.