Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία



    Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsches Aktieninstitut

Αριθμός μητρώου: 38064081304-25
ημερομηνία της εγγραφής: 05/03/2009 18:11:03

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 28/04/2015 17:02:51
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 19:43:24
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Deutsches Aktieninstitut

DAI

eingetragener Verein (e.V.)

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Niedenau, 13-19
60325 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 69929150

Rue du Luxembourg 23
1000 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25030164

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Dr. Christine Bortenlänger

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jan Bremer

Head of Brussels Office

    Στόχοι και αποστολή

Das Deutsche Aktieninstitut e.V., im Jahr 1953 als "Arbeitskreis zur Förderung der Aktie" gegründet, ist der Verband der Unternehmen und Institutionen, die sich am deutschen Kapitalmarkt engagieren. Seit 2003 vertritt es - in der Nachfolge des aufgelösten Finanzplatz e.V. - die Interessen des gesamten Finanzplatzes Deutschland.

Ziel des Deutschen Aktieninstituts ist es, die Position Deutschlands als Standort für Finanzdienstleistungen im internationalen Wettbewerb zu stärken, zur Weiterentwicklung der kapitalmarktpolitischen Rahmenbedingungen beizutragen und die Unternehmensfinanzierung in Deutschland zu verbessern.

Als unabhängige und nicht gewinnorientierte Institution setzt sich das Deutsche Aktieninstitut auf allen gesellschaftlichen Ebenen und im politischen Umfeld für den Finanzplatz Deutschland und für die Aktie als Anlage- und Finanzierungsinstrument ein. Es informiert in vielfältiger Weise über die Vorteile der Aktie - ohne die möglichen Risiken zu verschweigen. Darüber hinaus wirkt das Deutsche Aktieninstitut - in Berlin wie in Brüssel - auf eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Kapitalmarktes hin, wirbt im In- und Ausland für den Finanzplatz Deutschland und steht seinen Mitgliedsunternehmen als Dienstleister zur Verfügung.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Reform der EU-Aktionärsrechte-Richtlinie, Grünbuch zur Schaffung einer Kapitalmarktunion, Konsultation zur EU-Prospektrichtlinie, EU-Pläne zur Bankenstrukturreform sowie Level 2- Maßnahmen im Bereich der EU-Finanzmärkterichtlinie und Verordnung (MiFID/MiFIR) sowie der Marktmissbrauchverordnung und Marktmissbrauchs-Richtlinie (MAR/MAD).

Regelmäßige Konferenzen sowie Gesprächsrunden zu EU-Regulierungsvorhaben und nationalen Regulierungsinitiativen in Frankfurt und Berlin sowie Jahresempfang in Brüssel.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Das Deutsche Aktieninstitut ist in Brüssel in sämtlichen Bereichen aktiv, die für die deutschen Emittenten sowie für die Aktie als Anlageform relevant sind.

Die aktuell bearbeiteten Themen sowie die zuständigen ReferentInnen sind auf der Homepage des DAI zu finden: http://www.dai.de (Wir über uns/Kontakt).

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2   50%: 4   25%: 3

9

4,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Εκπαίδευση
  • Επιχειρήσεις
  • Εσωτερική αγορά
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
  • Φορολογία

    Μέλη

https://www.dai.de/de/das-sind-wir/mitglieder/unsere-mitglieder.html

Das Deutsche Aktieninstitut ist Mitglied im europäischen Dachverband EuropeanIssuers (http://europeanissuers.eu)sowie im Center for European Policy Studies (CEPS, www.ceps.eu).

    Οικονομικά στοιχεία

02/2014  -  02/2015

>= 200.000 € και < 299.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.