Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Alliance for European Logistics

Identifikačné číslo v Registri: 38033128051-39
Dátum registrácie: 13/02/2012 09:58:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 10:27:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 10:27:17
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Alliance for European Logistics

AEL

Association de Fait

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Rue Defacqz, 52
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 2 536 86 67

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Alexander Kirschall

Chair, AEL Executive Committee

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Alexander Kirschall

Chair, AEL Executive Committee

    Ciele a poslanie

The Alliance for European Logistics (AEL) promotes a new policy agenda for European logistics services in Europe. The AEL was launched at the 1st European Logistics Summit in November 2008, and builds on the shared commitment of its members - senior executives from BASF, CEVA Logistics, Deutsche Post DHL, Duisport, Hapag-Lloyd, Hutchison Whampoa, IVECO, Kuehne + Nagel, Michelin, Motorola Solutions and SAP. The aim of AEL is to broaden its membership. It is open to both the major providers of logistics services in Europe as well as global companies that rely on efficient logistics for the successful execution of their business operations.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Digital Single Market
White Paper on Transport
Logistics and Transport related topics
Better Regulation


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

With a view to raising the profile of the logistics industry with policymakers, AEL aims to facilitate:

-The creation of a permanent high-level EU stakeholders’ group for logistics with a broad-based industry representation.
-Closer coordination between industry and the European Commission on key strategic decisions.
-The creation of a more integrated longer-term strategy for logistics, based on realistic scenarios for 2020. This necessitates engagement with all the major players in the industry, as well as consideration of broader policies, such as the EU’s Climate Change Strategy, internal market for transport, future of transport policy, industrial policy and information society.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 4

4

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.logistics-alliance.eu/index.php?page=all-members

European Logistics Platform

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.