Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Alliance for European Logistics

Tunnistenumero rekisterissä: 38033128051-39
Rekisteröintipäivä: 13.2.2012 9:58:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 11.3.2014 14:30:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 31.1.2014 9:54:57


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Alliance for European Logistics
Lyhenne: AEL
Organisaation oikeudellinen muoto: Association de Fait
Internet-osoite: http://www.logistics-alliance.eu/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alexander Kirschall
Tehtävä organisaatiossa: Chair, AEL Executive Committee

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Alexander Kirschall
Tehtävä organisaatiossa: Chair, AEL Executive Committee

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue Defacqz, 52  52
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 536 86 67
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Alliance for European Logistics (AEL) promotes a new policy agenda for European logistics services in Europe. The AEL was launched at the 1st European Logistics Summit in November 2008, and builds on the shared commitment of its members - senior executives from BASF, CEVA Logistics, Deutsche Post DHL, Duisport, Hapag-Lloyd, Hutchison Whampoa, IVECO, Kuehne + Nagel, Michelin, Motorola Solutions and SAP. The aim of AEL is to broaden its membership. It is open to both the major providers of logistics services in Europe as well as global companies that rely on efficient logistics for the successful execution of their business operations.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


With a view to raising the profile of the logistics industry with policymakers, AEL aims to facilitate:

-The creation of a permanent high-level EU stakeholders’ group for logistics with a broad-based industry representation.
-Closer coordination between industry and the European Commission on key strategic decisions.
-The creation of a more integrated longer-term strategy for logistics, based on realistic scenarios for 2020. This necessitates engagement with all the major players in the industry, as well as consideration of broader policies, such as the EU’s Climate Change Strategy, internal market for transport, future of transport policy, industrial policy and information society.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Logistics Platform

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 150000  € - < 200000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.