Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Law Society of England and Wales

Id-nummer i registret: 38020227042-38
Registreringsdag: 2011-10-27 16:30:09

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-14 09:14:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-14 09:14:45


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Law Society of England and Wales
Förkortning: LSEW
Associationsform (rättslig ställning): Incorporated by Royal Charter dating from 1845
Webbplats: http://lawsociety.org.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Des Hudson
Befattning: Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mickael Laurans
Befattning: Head of Brussesl Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Chancery Lane  113
WC2A 1PL London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2072421222
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Law Societies Joint Brussels Office
Avenue Des Nerviens 85 box 10
1040 Brussels
Belgium

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Law Society is the representative body for over 145,000 solicitors in England and Wales. The Law Society negotiates on behalf of the profession and makes representation to regulators and government, including the EU institutions.

Two other bodies are part of the Law Society but operate independently. The Solicitors Regulation Authority (SRA) regulates solicitors in England and Wales, as well as registered European lawyers and registered foreign lawyers. Established in January 2007, it is the independent regulatory arm of the Law Society dealing with all regulatory and disciplinary matters, and setting, monitoring and enforcing standards for solicitors across England and Wales. It acts solely in the public interest. The Legal Complaints Service (LCS) is an independent body handling complaints against solicitors. The functions of the LCS will by law pass to a new body, “the Office of Legal Complaints" (which will assume control of all complaints handling against all lawyers e.g. Barristers and Solicitors in England and Wales) in late 2010 following which the LCS will be closed.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Mickael Laurans 2014-09-11 2015-09-10
Carolyn Thurston Smith 2014-03-05 2015-03-03
Cate Nymann 2014-03-01 2015-02-27
Emilie Balbirnie 2014-03-18 2015-03-14

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The Law Society’s representational activities at the EU level focus primarily on issues that affect the regulation of the legal profession and the way in which lawyers practise. In particular, these include the Directives on lawyers, legislation on the provision of services, competition law as it applies to professional services, international trade in services, anti-money laundering legislation and policy that impacts on questions of deontology.

The Law Society’s activities also cover other areas of EU legal policy that are pertinent to solicitors’ areas of practice and to the advice they give to their clients. This includes a broad range of policy areas including civil law, company law and financial services, competition law, criminal law, consumer law, employment law, environment law, family law, intellectual property law, and tax law.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The Law Society is a member of the UK delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). The Society’s memberships include the International Bar Association, Union Internationale des Avocats, International Financial Services London, European Services Forum (ESF), LawAsia, Commonwealth Lawyers Association, the UK India Business Council and the China Britain Business Council.

The Law Society’s Brussels office is a member of the British Chamber of Commerce in Belgium. All staff working in the Brussels office involved in making representations to the EU institutions are members of the Society of European Affairs Professionals.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2010 - 03/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

This figure represents a proportion of the Law Society’s contribution to the operation of its Brussels office, which is operated jointly with the Law Society of Scotland and the Law Society of Northern Ireland. It is estimated according to the amount of staff time and other resources dedicated to the direct lobbying of the EU institutions. Other activities of the Brussels office, such the publication of information material to the solicitors’ profession and the organisation of events for practitioners have not been included. Other representational activities not directed to the EU institutions have not been included.


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.