Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

EU Ukraine Business Council aisbl

Identifikavimo numeris Registre: 3791655174-28
Registracijos data: 10/07/2008 11:34:50

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 11:14:34
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 11:14:34
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

EU Ukraine Business Council aisbl

EUUBC

Association International Sans But Lucratif

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Kitos organizacijos

    Kontaktinė informacija

Museumlaan, 25
B3080 Tervuren
BELGIJA

(+38) 0973334043

    Teisiškai atsakingas asmuo

James Wilson

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

James Wilson

Director

    Tikslai ir uždaviniai

To promote trade, economic and business links between Ukraine and the EU.

To initiate projects that contribute to the development of Ukraine.

To help Ukrainian companies develop new export markets and internationalise their business

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Eu Ukraine DCFTA and European Neighbourhood Policy


 

Non

Non

Non

Non

Non

The organisation of round tables, conferences and workshops in Brussels, Kyiv and other European capitals to raise awareness of the business opportunities in EU-Ukraine trade, to promote the image of Ukraine and Ukrainian business, to help to solve market access difficulties and promote improved economic and market integration. In particular we organised a series of Energy Round Tables in the European Parliament in 2013.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 3  

3

1,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Anastasiia VORONTSOVA 05/11/2014 03/11/2015
Viktoriya SAPUNDZI 22/10/2014 18/10/2015
James WILSON 06/01/2015 25/12/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vidaus rinka
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

We undertake work for inter alia the Ukrainian Chambers of Commerce and Industry. We are also a strategic partner of Eurochambres in the East-Invest Project.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

The organisation is primarily funded by member company contributions and business sponsorship. The Council receives some grant in aid funding for activities undertaken in the framework of the East-Invest Project managed for the European Commission by Eurochambres on a partial cost-recovery basis.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.