Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

COUNCIL OF EUROPEAN FORESTERS

Identifikacijska številka v Registru: 37914257766-19
Datum registracije: 18/01/2012 13:58:12

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 10:06:50
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 10:06:50
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

COUNCIL OF EUROPEAN FORESTERS

CEF

Association

    Oddelek registracije

IV - Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove

Možganski trusti in raziskovalne ustanove

    Kontaktni podatki

Magheru, 31
010325 Bucharest
ROMUNIJA

(+4021) 3138283

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Marian Stoicescu

vice President

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Marian Stoicescu

vice-President

    Cilji in naloge

The objectives of C.E.F. are:
to develop the understanding among foresters and between foresters and society.
to sustain, at the country, European and global level, the interests of the foresters, members of C.E.F.
to develop the international solidarity between the foresters.
to inform the organization members about the topics and issues of the world and continental forestry sector.
to represent member organizations and foresters at the international institutions as UN, Council of Europe, European Parliament, European Council, European Commission and others related to the forestry field, natural environment, bio-energy reserves, wood and biomass and to the labor relations field.
to develop contacts, understanding and cooperation among C.E.F. members and between the C.E.F. and other international foresters organizations.
to develop exchange of knowledge and experience on forestry issues between the organization members.
to promote the provisions of the Forester’s Declaration for their recognition and implementation by the states and international institutions.
to use the forest expertise experience of its members within the European Advisory Forest Experts Group during the contacts with the institutions of the Council of Europe and European Union. In this respect, CEF will establish the European Advisory Forest Experts Group which shall consist of one or two foresters from each foresters’ organization member of CEF and the representative of forestry state university or forestry state faculty from any European country, and a representative of each national forest research institute from any country of Europe. These representatives from forestry state universities or faculties and from national forest research institutes will become members of CEF. The Rules of Organizing and Functioning of the Advisory Forest Experts Group will be approved by CEF.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Participation in the work of EC-DGAGRI, FOREST EUROPE and the UNFF as an observer. Looking for possibilities to widen cooperation with official international organizations dealing with forestry and forest policy.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

European Forestry Strategy
Common Agriculture Policy

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1  

1

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

58.000

 • FINSKA
 • HRVAŠKA
 • ITALIJA
 • MADŽARSKA
 • NEMČIJA
 • ROMUNIJA
 • BOSNA IN HERCEGOVINA
 • MOLDAVIJA
 • RUSIJA
 • SRBIJA
 • UKRAJINA

Other actors in the forest, environmental and natural resources sector in Europe

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

0 €

0 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

0 €

no affiliation fee

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.