Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

COUNCIL OF EUROPEAN FORESTERS

Identifikacijska številka v Registru: 37914257766-19
Datum registracije: 18.1.12 13:58:12

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 21.1.14 11:27:14
Datum zadnje letne spremembe: 21.1.14 11:27:14


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: COUNCIL OF EUROPEAN FORESTERS
Kratica: CEF
Pravni status: Association
Spletna stran: http://www.ceforg.eu

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Marian Stoicescu
Položaj: vice President

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Marian Stoicescu
Položaj: vice-President

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Magheru  31
010325 Bucharest
ROMUNIJA
Telefon: (+4021) 3138283
Telefaks: (+4021) 3138283
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The objectives of C.E.F. are:
to develop the understanding among foresters and between foresters and society.
to sustain, at the country, European and global level, the interests of the foresters, members of C.E.F.
to develop the international solidarity between the foresters.
to inform the organization members about the topics and issues of the world and continental forestry sector.
to represent member organizations and foresters at the international institutions as UN, Council of Europe, European Parliament, European Council, European Commission and others related to the forestry field, natural environment, bio-energy reserves, wood and biomass and to the labor relations field.
to develop contacts, understanding and cooperation among C.E.F. members and between the C.E.F. and other international foresters organizations.
to develop exchange of knowledge and experience on forestry issues between the organization members.
to promote the provisions of the Forester’s Declaration for their recognition and implementation by the states and international institutions.
to use the forest expertise experience of its members within the European Advisory Forest Experts Group during the contacts with the institutions of the Council of Europe and European Union. In this respect, CEF will establish the European Advisory Forest Experts Group which shall consist of one or two foresters from each foresters’ organization member of CEF and the representative of forestry state university or forestry state faculty from any European country, and a representative of each national forest research institute from any country of Europe. These representatives from forestry state universities or faculties and from national forest research institutes will become members of CEF. The Rules of Organizing and Functioning of the Advisory Forest Experts Group will be approved by CEF.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


European Forestry Strategy
Common Agriculture Policy

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 58.000
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Other actors in the forest, environmental and natural resources sector in Europe

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 0
pri čemer so javna finančna sredstva: 0
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo: 0
- Subvencije: 0
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

no affiliation fee

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.