Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

COUNCIL OF EUROPEAN FORESTERS

Inschrijvingsnummer in het register 37914257766-19
Inschrijvingsdatum: 18-1-12 13:58:12

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 21-1-14 11:27:14
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 21-1-14 11:27:14


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: COUNCIL OF EUROPEAN FORESTERS
Acroniem: CEF
Rechtsvorm: Association
Website: http://www.ceforg.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Marian Stoicescu
Functie: vice President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Marian Stoicescu
Functie: vice-President

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Magheru  31
010325 Bucharest
ROEMENIË
Telefoon: (+4021) 3138283
Faxnummer: (+4021) 3138283
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The objectives of C.E.F. are:
to develop the understanding among foresters and between foresters and society.
to sustain, at the country, European and global level, the interests of the foresters, members of C.E.F.
to develop the international solidarity between the foresters.
to inform the organization members about the topics and issues of the world and continental forestry sector.
to represent member organizations and foresters at the international institutions as UN, Council of Europe, European Parliament, European Council, European Commission and others related to the forestry field, natural environment, bio-energy reserves, wood and biomass and to the labor relations field.
to develop contacts, understanding and cooperation among C.E.F. members and between the C.E.F. and other international foresters organizations.
to develop exchange of knowledge and experience on forestry issues between the organization members.
to promote the provisions of the Forester’s Declaration for their recognition and implementation by the states and international institutions.
to use the forest expertise experience of its members within the European Advisory Forest Experts Group during the contacts with the institutions of the Council of Europe and European Union. In this respect, CEF will establish the European Advisory Forest Experts Group which shall consist of one or two foresters from each foresters’ organization member of CEF and the representative of forestry state university or forestry state faculty from any European country, and a representative of each national forest research institute from any country of Europe. These representatives from forestry state universities or faculties and from national forest research institutes will become members of CEF. The Rules of Organizing and Functioning of the Advisory Forest Experts Group will be approved by CEF.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


European Forestry Strategy
Common Agriculture Policy

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Begroting
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Humanitaire hulp
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 58.000
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Other actors in the forest, environmental and natural resources sector in Europe

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 0
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

no affiliation fee

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.