Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Hutchison Europe - Brussels Branch

Identifikačné číslo v Registri: 3779891566-57
Dátum registrácie: 28/10/2008 16:18:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 26/08/2015 11:37:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25/03/2015 14:47:13
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 25/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Hutchison Europe - Brussels Branch

HEBB

Branch of Hutchison Whampoa Europe Investments S.à.R.L. Luxembourg

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Harcourt Road, 10 22nd Floor Hutchison House
Central HK Hong Kong
HONGKONG

(+852)21281188

Square de Meeus 35
1000 Brussels
BELGICKO

(+32)25090070

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  John Blakemore

Director of European Regulatory Affairs

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  John Blakemore

Director of European Regulatory Affairs

    Ciele a poslanie

The Hutchison Europe - Brussels Branch is responsible for the representation of Hutchison Whampoa Limited’s (HWL) interests in the European institutions and for raising the company’s visibility in Europe. It contributes to the company’s’ long term strategies by gathering and feeding back vital intelligence on current and future EU policies and initiatives.

Hutchison Whampoa Limited is a leading international corporation committed to innovation and technology with businesses spanning the globe. With operations in 50 countries and over 260,000 employees worldwide, HWL has six core businesses: ports and related services, property and hotels, retail, infrastructure, energy, and telecommunications. Hutchison has a strong commitment to the highest standards of corporate governance, transparency and accountability.

Ports and related services - HWL is one of the world’s leading port developer and operator as well as a respected industry leader in the application of technologies to strengthen the entire transportation and logistics chain. Hutchison Port Holdings (HPH) holds and manages the Group’s ports and related services in 26 countries, operating a total of 319 berths in 52 ports. It is the world’s largest privately owned container terminal operator, operating in 5 of the 8 busiest container ports in the world. In Europe HPH operates the Port of Felixstowe, Thamesport, Harwich International Port (United Kingdom); the ECT City Terminals, ECT Delta Terminal, Euromax Terminal, ECT Trimodal Container Terminal Venlo (Netherlands); the Gdynia Container Terminal S.A. (Poland); the DeCeTe Duisburger Container-Terminals (Germany); the Trimodal Container Terminal (Belgium) and the Terminal Catalunya (Spain).

Property and hotels - HWL’s properties division, Hutchison Whampoa Properties Limited, is a developer of residential, commercial, office, hotel and recreational projects, mostly in Asia. It has an investment portfolio of approximately 13.8 million square feet at present. HWL has invested and acquired interests in a number of overseas property developments in the UK.

Retail - A.S. Watson Group, the retail and manufacturing group of HWL, operates a network of over 10,800 retail stores in 22 markets worldwide. In Europe, the Group operates a number of health & beauty retail brands, chains - Drogas, including Kruidvat, Superdrug, Rossmann, Savers, Trekpleister, Drogas, Spektr and Watsons. In addition, it also owns two luxury perfumeries and cosmetics retail brands ICI PARIS XL and The Perfume Shop.

Energy, and infrastructure - HWL’s investments in energy and infrastructure are mainly in Asia, Australia, North America and the UK where it acquired Cambridge Water and the North of England Gas Distribution Network (NEG). This division includes Hutchison China Meditech Limited and Sen, which research, develop, manufacture and distribute Traditional Chinese Medicine consumer products.

Telecommunications - Operating under the "3" brand, Hutchison has been leading the way in 3G development worldwide. It was the first company to roll out commercial 3G services in Europe and is building a totally new kind of consumer experience based on high speed mobile video telephony, streaming and downloads, as well as music, voice and data services. Globally, Hutchison has 3G operations in Australia, Austria, Denmark, Hong Kong, Ireland, Italy, Macau, Sweden and the United Kingdom. Hutchison Telecommunications International Limited (Hutchison Telecom), another Hutchison’s key telecom company, operates 2G and 3G wireless businesses in seven markets around the globe.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU transport policy, EU Telecommunications policy, retail and internal market policies, logistics, energy, environment.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Our activities focus essentially on transport, telecommunications and retail legislation.

Major activities in 2013 included Transport Policy (e.g. draft regulation on market access to port services and financial transparency of ports) and Telecoms (e.g. draft regulation to achieve a connected continent.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 3   25%: 1

4

3,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Jimena BERNAR 13/08/2015 10/08/2016
John BLAKEMORE 19/08/2015 31/08/2016
Ana Rita MIRA DE CASTRO 26/08/2015 25/08/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Šport
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

FEPORT (Federation of European Private Port Operators)
GSMA
AEL (Alliance for European Logistics)
EIF (European Internet Foundation)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.