Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Independent Academic Research Studies

Inschrijvingsnummer in het register 37786175225-56
Inschrijvingsdatum: 3-2-11 15:54:58

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 30-1-14 14:21:20
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 30-1-14 14:14:40


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Independent Academic Research Studies
Acroniem: IARS
Rechtsvorm: Charity
Website: http://www.iars.org.uk

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Theo Gavrielides
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Andriana  Ntziadima
Functie: Promotions and Resources Manager

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Clapham Road  159
SW9 0PU London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+0044) 020 7820 0945
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: contact@iars.org.uk

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: IARS is an independent, youth-led, social policy think-tank that was set up in 2001 by young people to empower their peers, especially those who are marginalised, so that they acquire a voice in society and engage with decision making structures and services as equal citizens.

Through the provision of high quality volunteering opportunities, youth-led work placements, training, skills-development programmes, accreditation, peer mentoring and research, IARS young people learn to inform and indeed influence practices that affect them at local, regional, national and international levels. Through a youth-led structure, young people from all walks of life learn to influence decision making, policies and the law and as role models participate in society and support their peers and youth-led organisations and groups in creating a tolerant and equal society where young people are respected and valued. IARS is unique in its structure and the only youth-led social policy think-tank in the UK.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


IARS is an independent, youth-led, social policy think-tank that was set up in 2001 by young people to empower their peers, especially those who are marginalised, so that they acquire a voice in society and engage with decision making structures and services as equal citizens.

Through the provision of high quality volunteering opportunities, youth-led work placements, training, skills-development programmes, accreditation, peer mentoring and research, IARS young people learn to inform and indeed influence practices that affect them at local, regional, national and international levels. Through a youth-led structure, young people from all walks of life learn to influence decision making, policies and the law and as role models participate in society and support their peers and youth-led organisations and groups in creating a tolerant and equal society where young people are respected and valued. IARS is unique in its structure and the only youth-led social policy think-tank in the UK.

We believe in the value of the youth-led sector, and provide representation of the issues affecting it. For further information you can view our Vision & Strategic Aims as well as our Mission & Values

IARS' objectives state that the charity "is set up to promote the development of young people as individuals and members of society by:

* providing training guidance and support to enable those young people to undertake research, study or other activities to investigate the issues which affect them and;
* encouraging young people to use the useful results of that research and learning to increase awareness and understanding of the issues which affect them amongst child and young people welfare professionals, service providers and the public" (IARS Memorandum of Association).

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Binnenlandse zaken
 • Cultuur
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Regionaal beleid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 400
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • CYPRUS
 • DUITSLAND
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • LITOUWEN
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • PORTUGAL
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 03/2012 - 03/2013
Totaalbudget: 352.187
waarvan gefinancierd door de overheid: 352.187
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 294.167
- nationale overheid: 58.020
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 0
- giften: 0
- contributies van de leden: 0
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 300000  € en < 350000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.