Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Union of European Veterinary Practitioners

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 37687314978-15
Data Reġistrazzjoni: 13/01/2011 15:54:02

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 20/12/2013 10:05:50
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/12/2013 10:05:50


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Union of European Veterinary Practitioners
Akronimu: UEVP
Statut legali: Association
Websajt: http://www.fve.org/members/uevp/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Andrew  Robinson
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Ulrike Tewes
Kariga: Office Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 12 Avenue de Tervuren 
Bruxelles 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 25337020
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Practicing veterinarians are without a doubt the sector of the veterinary profession best known to the public. Caring for the health of companion, farm and/or zoo animals, they are also the largest group, representing around two thirds of the veterinary work force in Europe. Practicing veterinarians may be self-employed, an associate partner, or work as salaried assistant or locum (relief veterinarian). In some countries, veterinary practitioners are employed by the state or by municipalities.

Though all veterinarians receive a general basic training, encompassing all animal species and diseases, a growing number of practitioners are specializing in one or more species (such as companion animals, horses, pigs or exotic animals) or in a particular discipline (e.g. dermatology, surgery, internal medicine, reproduction, ophthalmology).

The interests of practicing veterinarians on a European level are represented since 1970 by the UEVP, the European umbrella organization of national veterinary practitioners' associations
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Saħħa pubblika
  • Sikurezza tal-ikel

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 01/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.