Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

KSB SAS

Tunnusnumber registris: 37648384975-34
Registreerimise kuupäev: 13/01/2011 14:05:54

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 14/01/2015 10:25:55
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14/01/2015 10:25:55

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

KSB SAS

KSB

SAS

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Allée des Barbanniers, 4
92230 GENNEVILLIERS
PRANTSUSMAA

(+33) 557354350

(+33) 557354380

Bonjour,

J'ai modifié l'adresse pour noter celle du siège de la SAS et plus celle du site interlocuteur.

Je reste cependant l'interlocuteur et suis basé à Gradignan (33)

Cordialement

Pascal Vinzio

Le 14/01/2015, j'ai ajouté le numéro de télécopieur.

Cordialement

Pascal Vinzio

    Juriidiliselt vastutav isik

René SCHILD

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Pascal VINZIO

Vice Président Recherche & Pré-développement

    Eesmärgid ja ülesanded

We are producers of Pumps and Valves for many markets and deeply involved in the French and European professional organisations (EUROPUMP and CEIR).
We regularly follow directives and regulations evolutions.

ülemaailmsed

    Tegevused

Many different subjects handled by CEIR and EUROPUMP activities.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

PROFLUID in France
EUROPUMP, CEIR and ORGALIME in Europe

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.