Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

KSB SAS

Tunnusnumber registris: 37648384975-34
Registreerimise kuupäev: 13.01.11 14:05:54

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.01.14 18:11:35
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.01.14 18:11:35


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: KSB SAS
Akronüüm: KSB
Õiguslik vorm: SAS
Veebisait: http://www.ksb.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: René SCHILD
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Pascal VINZIO
Ametikoht: Directeur Recherche & Innovation

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 Allée des Barbanniers 
92230 GENNEVILLIERS
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 557354350
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Bonjour,

J'ai modifié l'adresse pour noter celle du siège de la SAS et plus celle du site interlocuteur.

Je reste cependant l'interlocuteur et suis basé à Gradignan (33)

Cordialement

Pascal Vinzio

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We are producers of Pumps and Valves for many markets and deeply involved in the French and European professional organisations (EUROPUMP and CEIR).
We regularly follow directives and regulations evolutions.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Many different subjects

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
PROFLUID in France
EUROPUMP, CEIR and ORGALIME in Europe

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.