Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

KSB SAS

Tunnusnumber registris: 37648384975-34
Registreerimise kuupäev: 13/01/2011 14:05:54

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 20/04/2015 12:06:14
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20/04/2015 12:06:14
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 20/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

KSB SAS

KSB

SAS

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Allée des Barbanniers, 4
92230 GENNEVILLIERS
PRANTSUSMAA

(+33) 557354350

    Juriidiliselt vastutav isik

René SCHILD

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Pascal VINZIO

Vice Président Recherche & Pré-développement

    Eesmärgid ja ülesanded

We are producers of Pumps and Valves for many markets and deeply involved in the French and European professional organisations (EUROPUMP and CEIR).
We regularly follow directives and regulations evolutions.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Directives européennes


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Many different subjects handled by CEIR and EUROPUMP activities.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

PROFLUID in France
EUROPUMP, CEIR and ORGALIME in Europe

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.