Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Hanover Communications International

Id-nummer i registret: 37249789454-86
Registreringsdag: 2012-08-30 16:17:12

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-23 18:36:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-05 12:40:20


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Hanover Communications International
Förkortning: Hanover
Associationsform (rättslig ställning): SA
Webbplats: http://www.hanovercomms.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Christian Hierholzer
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christian Hierholzer
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Square de Meeus  35
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 25882601
Fax: (+32) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Hanover Communications is an independent public affairs and corporate communications consultancy with special policy expertise in healthcare, financial services, trade, technology and energy, climate change and sustainability. With a client base from across Europe and beyond, Hanover uses an outcomes-focussed, flexible project management approach to help its clients achieve their business objectives through optimal integrated communication solutions.

To that end, Hanover provides tailored, integrated services across the spectrum of public affairs, corporate communications and media relations for businesses, trade associations, NGOs and public sector organisations.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 8
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Tristan Suffys 2013-09-24 2014-09-20

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Our public affairs services performed include monitoring, policy analysis, events management, advocacy campaign design and implementation, media relations, and coalition building and cover a broad range of EU initiatives and issues.

Initiatives covered over the past year include among others: Fuel Quality Directive, F-gas Regulation, Batteries Directive, Clinical Trials Regulation, Conflict Minerals, EU Raw Materials Initiative, Tobacco Products Directive, Chronic Disease Reflection Process, Medical Devices Regulation, Cinema Communication, TTIP, Data Protection Regulation & Directive, Cybersecurity Strategy.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Britcham, EPACA

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • British Film Institute
 • Anglo American
 • Ipsen
 • EuropaBio
 • Eurofuel
 • Tornado Stricks
 • Apple
 • MSD
 • BMS
 • Sustainable Apparel Coalition


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • Government of Alberta
 • BlackBerry
 • Shire HGT
 • The Work Foundation (Lancaster University)

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
EPACA