Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Hanover Communications International

Identifikačné číslo v Registri: 37249789454-86
Dátum registrácie: 30.8.2012 16:17:12

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.4.2014 18:36:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.8.2013 12:40:20


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Hanover Communications International
Skratka: Hanover
Právna forma: SA
Internetová stránka: http://www.hanovercomms.eu

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christian Hierholzer
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Christian Hierholzer
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Square de Meeus  35
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 25882601
Fax: (+32) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Hanover Communications is an independent public affairs and corporate communications consultancy with special policy expertise in healthcare, financial services, trade, technology and energy, climate change and sustainability. With a client base from across Europe and beyond, Hanover uses an outcomes-focussed, flexible project management approach to help its clients achieve their business objectives through optimal integrated communication solutions.

To that end, Hanover provides tailored, integrated services across the spectrum of public affairs, corporate communications and media relations for businesses, trade associations, NGOs and public sector organisations.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 8
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Tristan Suffys 24.9.2013 20.9.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Our public affairs services performed include monitoring, policy analysis, events management, advocacy campaign design and implementation, media relations, and coalition building and cover a broad range of EU initiatives and issues.

Initiatives covered over the past year include among others: Fuel Quality Directive, F-gas Regulation, Batteries Directive, Clinical Trials Regulation, Conflict Minerals, EU Raw Materials Initiative, Tobacco Products Directive, Chronic Disease Reflection Process, Medical Devices Regulation, Cinema Communication, TTIP, Data Protection Regulation & Directive, Cybersecurity Strategy.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Britcham, EPACA

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • British Film Institute
 • Anglo American
 • Ipsen
 • EuropaBio
 • Eurofuel
 • Tornado Stricks
 • Apple
 • MSD
 • BMS
 • Sustainable Apparel Coalition


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • Government of Alberta
 • BlackBerry
 • Shire HGT
 • The Work Foundation (Lancaster University)

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EPACA