Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Highlands and Islands European Partnership Office

Id-nummer i registret: 37223266880-58
Registreringsdag: 2011-10-05 13:04:57

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-22 12:20:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-22 12:20:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Highlands and Islands European Partnership Office
Förkortning: HIEO
Associationsform (rättslig ställning): Public Authority
Webbplats: http://www.hiep.org.uk

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marie-Yvonne Prévot
Befattning: Head of Office

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Marie-Yvonne Prévot
Befattning: Head of Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rond-Point Schuman  6
1040 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+32) 02 282 83 60
Fax: (+32) 02 282 83 63
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Highlands & Islands European Partnership is a partnership between Highlands & Islands Enterprise,the development agency for the Highlands & Islands of Scotland, the 7 local authorities from the Highlands & Islands, and UHI, our university. The Brussels Office is managed by Highlands & Islands Enterprise on behalf of the Partnership.

Our role is to monitor EU policies and debates of strategic interest to our area, to analyse their impact on our region, to enable our members to make their voices heard, and to network with the institutions and key partners as well as to raise the Highlands & Islands' profile in Europe. We provide intelligence and advance warning of policy development and funding opportunities, and act as a facilitator for our region.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Marie-Yvonne Prévot 2014-03-20 2015-03-18

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


We provided regular intelligence and information notes for our members. We attended seminars and conferences on rising issues and issues of interest to them. We fed in information and views to Commission staff, the MEPS, Brussels-based networks, and key players. We supported the members of our partnership in achieving their main objectives by keeping them informed through our analyses and by involving them in Brussels activities and debates. We provided comprehensive support to visiting colleagues and maintained contact with the Scottish MEPs and relevant Commission staff. We prepared responses to consultations. We worked with other regions and regional networks with similar interests.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2
Antal medlemsorganisationer: 9
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Highlands & Islands Enterprise (1 Medlemmar)
 • The Highland Council (1 Medlemmar)
 • Argyll & Bute Council (1 Medlemmar)
 • Orkney Islands Council (1 Medlemmar)
 • Shetland Islands Council (1 Medlemmar)
 • Comhairle nan Eilean Siar (1 Medlemmar)
 • Moray Council (1 Medlemmar)
 • North Ayrshire (1 Medlemmar)
 • University of the Highlands and Islands (1 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • STORBRITANNIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Euromontana
The Conference of Peripheral and Martime Regions
EURADA
Scotland Europa

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 03/2014
Total budget: 94 121
därav offentlig finansiering: 94 121
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 76 246
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 11 625
European Funding : 6 250
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.