Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Highlands and Islands European Partnership Office

Id-nummer i registret: 37223266880-58
Registreringsdag: 05/10/2011 13:04:57

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/04/2015 11:33:57
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 23/04/2015 11:33:57
Sista dag för nästa uppdatering är den: 23/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Highlands and Islands European Partnership Office

HIEO

Public Authority

    Val av sektion

VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Regionala strukturer

    Adressuppgifter

Rond-Point Schuman, 6
1040 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 02 282 83 60

    Juridiskt ansvarig

Marie-Yvonne Prévot

Head of Office

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Marie-Yvonne Prévot

Head of Office

    Mål och uppdrag

The Highlands & Islands European Partnership is a partnership between Highlands & Islands Enterprise,the development agency for the Highlands & Islands of Scotland, the 7 local authorities from the Highlands & Islands, and UHI, our university. The Brussels Office is managed by Highlands & Islands Enterprise on behalf of the Partnership.

Our role is to monitor EU policies and debates of strategic interest to our area, to analyse their impact on our region, to enable our members to make their voices heard, and to network with the institutions and key partners as well as to raise the Highlands & Islands' profile in Europe. We provide intelligence and advance warning of policy development and funding opportunities, and act as a facilitator for our region.

regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Regional Policy, Energy Policy, Agriculture, fisheries, Horizon 2020,


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

We provided regular intelligence and information notes for our members. We attended seminars and conferences on rising issues and issues of interest to them. We fed in information and views to Commission staff, the MEPS, Brussels-based networks, and key players. We supported the members of our partnership in achieving their main objectives by keeping them informed through our analyses and by involving them in Brussels activities and debates. We provided comprehensive support to visiting colleagues and maintained contact with the Scottish MEPs and relevant Commission staff. We prepared responses to consultations. We worked with other regions and regional networks with similar interests.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning

    Medlemskap

2

Highlands & Islands Enterprise(1),
The Highland Council(1),
Argyll & Bute Council(1),
Orkney Islands Council(1),
Shetland Islands Council(1),
Comhairle nan Eilean Siar(1),
Moray Council(1),
North Ayrshire(1),
University of the Highlands and Islands(1)

 • STORBRITANNIEN

Euromontana
The Conference of Peripheral and Martime Regions
EURADA
Scotland Europa

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

94 121 €

94 121 €

 €

76 246 €

Structural Funds

11 625 €

6 250 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.