Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Highlands and Islands European Partnership Office

Identitātes numurs Reģistrā: 37223266880-58
Reģistrācijas datums: 11.5.10 13:04:57

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.22.9 12:20:55
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.22.9 12:20:55


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Highlands and Islands European Partnership Office
Akronīms: HIEO
Juridiskais statuss: Public Authority
Tīmekļa vietne: http://www.hiep.org.uk

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts)

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Marie-Yvonne Prévot
Amats Head of Office

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Marie-Yvonne Prévot
Amats Head of Office

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rond-Point Schuman  6
Bruxelles 1040
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 02 282 83 60
Faksa numurs: (+32) 02 282 83 63
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Highlands & Islands European Partnership is a partnership between Highlands & Islands Enterprise,the development agency for the Highlands & Islands of Scotland, the 7 local authorities from the Highlands & Islands, and UHI, our university. The Brussels Office is managed by Highlands & Islands Enterprise on behalf of the Partnership.

Our role is to monitor EU policies and debates of strategic interest to our area, to analyse their impact on our region, to enable our members to make their voices heard, and to network with the institutions and key partners as well as to raise the Highlands & Islands' profile in Europe. We provide intelligence and advance warning of policy development and funding opportunities, and act as a facilitator for our region.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Marie-Yvonne Prévot 14.20.3 15.18.3

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


We provided regular intelligence and information notes for our members. We attended seminars and conferences on rising issues and issues of interest to them. We fed in information and views to Commission staff, the MEPS, Brussels-based networks, and key players. We supported the members of our partnership in achieving their main objectives by keeping them informed through our analyses and by involving them in Brussels activities and debates. We provided comprehensive support to visiting colleagues and maintained contact with the Scottish MEPs and relevant Commission staff. We prepared responses to consultations. We worked with other regions and regional networks with similar interests.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 2
Organizāciju dalībnieču skaits: 9
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Highlands & Islands Enterprise (1 Dalībnieki)
 • The Highland Council (1 Dalībnieki)
 • Argyll & Bute Council (1 Dalībnieki)
 • Orkney Islands Council (1 Dalībnieki)
 • Shetland Islands Council (1 Dalībnieki)
 • Comhairle nan Eilean Siar (1 Dalībnieki)
 • Moray Council (1 Dalībnieki)
 • North Ayrshire (1 Dalībnieki)
 • University of the Highlands and Islands (1 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Euromontana
The Conference of Peripheral and Martime Regions
EURADA
Scotland Europa

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2013 - 03/2014
Kopējais budžets: 94 121
tostarp publiskais finansējums: 94 121
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 76 246
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 11 625
European Funding : 6 250
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 100000  € un < 150000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.