Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Nationale Armutskonferenz

Identifikavimo numeris Registre: 37200655129-49
Registracijos data: 11.1.28 10.22.57

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.6 07.44.10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.5 12.05.00


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Nationale Armutskonferenz
Akronimas: nak
Teisinis statusas: Netzwerk ohne rechtlichen Status
Svetainė: http://www.nationale-armutskonferenz.de

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Joachim Speicher
Pareigos: Sprecher

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Alexander Kraake
Pareigos: Europareferent

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Wandsbeker Chaussee  8
22089 Hamburg
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+4940) 41520164
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Die nak will mit ihrer Arbeit dazu beitragen, das Armutsproblem zu überwinden bzw. die Selbsthilfeansätze der von Armut betroffenen oder bedrohten Menschen zu unterstützen. Sie sieht ihren Auftrag unter anderem darin, einen Beitrag zu einer veränderten Politik zu leisten, damit die Lebenslage armer Menschen verbessert und strukturelle Überwindung von Armutsbedrohung erreicht wird.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Verbesserung der Lebenslagen armer Menschen und die Überwindung einer strukturellen Armutsbedrohung

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 50
Narių organizacijų skaičius: 17
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (5 Nariai)
 • Deutscher Caritasverband e.V. (5 Nariai)
 • Deutsches Rotes Kreuz e.V. (5 Nariai)
 • Diakonie Deutschland (5 Nariai)
 • Der Paritätische Gesamtverband e.V. (5 Nariai)
 • Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (5 Nariai)
 • BAG Wohnungslosenhilfe (3 Nariai)
 • BAG Schuldnerberatung (3 Nariai)
 • Bundesbetroffeneninitiative wohnungsloser Menschen (BBI) (3 Nariai)
 • BAG Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit (3 Nariai)
 • Bundesverband Deutsche Tafel e.V. (3 Nariai)
 • Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. (3 Nariai)
 • Deutscher Bundesjugendring (3 Nariai)
 • Deutscher Gewerkschaftsbund (3 Nariai)
 • BAG der Landesseniorenvertretungen (3 Nariai)
 • Gesundheit Berlin-Brandenburg (3 Nariai)
 • Armutsnetzwerk (3 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Anti Poverty Network (EAPN)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 18 500
viešųjų lėšų dalis: 18 500
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 18 500
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.