Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Considerati

Identifikacijska številka v Registru: 37160717622-18
Datum registracije: 6.1.12 11:53:49

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 10.12.13 9:40:55
Datum zadnje letne spremembe: 10.12.13 9:40:55


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Considerati
Kratica:
Pravni status: private company with limited liability
Spletna stran: https://www.considerati.com

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Ton Wagemans
Položaj: managing partner

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Ton  Wagemans
Položaj: managing partner

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Meeuwenlaan  106 F
Poštni predal: 76949
1070 KE Amsterdam
NIZOZEMSKA
Telefon: (+31) 627861188
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Considerati operates where technology and society meet. We conduct research and advise organisations in the information society on a wide range of strategic, regulatory and policy-related issues. Today's information society is characterised by rapid technological, cultural and political changes. Now more than ever, reputation, trust and knowledge are key factors for success.

Considerati was launched in 2007 to pursue the vision for a successful information society. In this vision, new technologies and innovative services are carefully embedded within the fabric of society to optimise benefits for all. Government agencies, businesses and other stakeholders best work together to respond to and meet the demands of society as a whole.

By pulling together all the relevant disciplines, we deliver the insights and expertise your organisation needs to adequately and responsibly meet the challenges of our fast moving information society.
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 6
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Considerati held a seminar about privacy and drones in Brussels to encourage the discussion about regulation for drones.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Notranji trg
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Raziskave in tehnologija
 • Zunanja in varnostna politika

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 12/2011
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
>= 200000  € in < 250000  €

Stranke s prometom, ki je večji ali enak 200000 € ter manjši od 250000 €.
 • AgentschapNL

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.