Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

JOINT STOCK COMPANY ANUVA

Id-nummer i registret: 37093464103-80
Registreringsdag: 2010-09-01 11:39:54

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-19 13:00:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-19 13:00:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: JOINT STOCK COMPANY ANUVA
Förkortning: UAB ANUVA
Associationsform (rättslig ställning): Sociedad Limitada
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Alejandro Alvarez Rivas
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Alejandro Alvarez Rivas
Befattning: representante propietario

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Jogailos  4, 5
LT 01116 Vilnius
LITAUEN
Telefon: (+34) 636481100
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Empresa pesquera con intereses en el Atlántico Norte
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 0
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Defender nuestros intereses económicos. Realizar seguimiento de las políticas de la UE que afecten a la actividad pesquera. Participar como representante de la industria en las reuniones de Nafo y Neafc, así como en las preparatorias de Bruselas.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.