Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

JOINT STOCK COMPANY ANUVA

Tunnusnumber registris: 37093464103-80
Registreerimise kuupäev: 1.09.10 11:39:54

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.08.13 13:00:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.08.13 13:00:05


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: JOINT STOCK COMPANY ANUVA
Akronüüm: UAB ANUVA
Õiguslik vorm: Sociedad Limitada
Veebisait:

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alejandro Alvarez Rivas
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alejandro Alvarez Rivas
Ametikoht: representante propietario

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4, 5 Jogailos 
LT 01116 Vilnius
LEEDU
Telefoninumber: (+34) 636481100
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Empresa pesquera con intereses en el Atlántico Norte
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 0
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Defender nuestros intereses económicos. Realizar seguimiento de las políticas de la UE que afecten a la actividad pesquera. Participar como representante de la industria en las reuniones de Nafo y Neafc, así como en las preparatorias de Bruselas.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.