Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

JOINT STOCK COMPANY ANUVA

Идентификационен номер в Регистъра: 37093464103-80
Дата на регистрация: 10-9-1 11:39:54

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-8-19 13:00:05
Последната годишна актуализация е извършена на 13-8-19 13:00:05


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: JOINT STOCK COMPANY ANUVA
Инициали: UAB ANUVA
Правен статут: Sociedad Limitada
Уебсайт:

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Alejandro Alvarez Rivas
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Alejandro Alvarez Rivas
Длъжност: representante propietario

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Jogailos  4, 5
LT 01116 Vilnius
ЛИТВА
Телефонен номер: (+34) 636481100
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Empresa pesquera con intereses en el Atlántico Norte
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 0
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Defender nuestros intereses económicos. Realizar seguimiento de las políticas de la UE que afecten a la actividad pesquera. Participar como representante de la industria en las reuniones de Nafo y Neafc, así como en las preparatorias de Bruselas.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Рибарство и аквакултури
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.