Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Top Strategies

Tunnusnumber registris: 37074576972-51
Registreerimise kuupäev: 19.10.11 16:57:12

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.09.13 11:58:36
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23.09.13 11:58:36


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Top Strategies
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Sprl
Veebisait:

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Diane LUQUISER
Ametikoht: Manager

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Diane LUQUISER
Ametikoht: Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Avenue Latérale 
1180 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32 2) 346 25 98
Faks: (+32 2) 346 08 60
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Le cabinet est spécialisé en affaires européennes et communication de stratégie. Il organise régulièrement des rencontres et des contacts avec les membres de la Commission, du Parlement, des agences et des autres institutions. Les organisations évènements ad hoc font aussi partie de ses attributions.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Réunions et rencontres avec des fonctionnaires (et des membres du personnel des différentes institutions) ainsi qu'avec des députés. Préparation et dissémination d'information en rapport avec les activités européennes.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
WIIS- Women in international security

Finantsandmed

Eelarveaasta: 07/2011 - 06/2012
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • EADS


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 50000 € või suurem, kuid väiksem kui 100000 €.
 • EADS
 • Astrium
 • AST

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.