Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Top Strategies

Identifikationsnummer i registret: 37074576972-51
Registreringsdato: 19-10-11 16:57:12

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 23-09-14 10:30:39
Seneste årlige opdatering 23-09-14 10:30:39


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Top Strategies
Forkortelse:
Retlig form: Sprl
Websted:

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Konsulentfirmaer

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Diane LUQUISER
Stilling: Manager

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Diane LUQUISER
Stilling: Manager

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Avenue Latérale  1
1180 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32 2) 346 25 98
Faxnummer: (+32 2) 346 08 60
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Le cabinet est spécialisé en affaires européennes et communication de stratégie. Il organise régulièrement des rencontres et des contacts avec les membres de la Commission, du Parlement, des agences et des autres institutions. Les organisations évènements ad hoc font aussi partie de ses attributions.
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Diane Luquiser 25-09-14 23-09-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Réunions et rencontres avec des fonctionnaires (et des membres du personnel des différentes institutions) ainsi qu'avec des députés. Préparation et dissémination d'information en rapport avec les activités européennes.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Budget
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Forskning og teknologi
 • Handel
 • Humanitær bistand
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Klima
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvidelse
 • Udvikling
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
WIIS- Women in international security

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 07/2011 - 06/2012
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
< 50000  €

Klienter, hvis andel af omsætningen er under 50000 €.
 • EADS


Klienter, hvis andel af omsætningen er på 50000 € eller derover, men under 100000 €.
 • EADS
 • Astrium
 • AST

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.