Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Dober Partners

Numer identyfikacyjny w rejestrze 37031706884-33
Data rejestracji: 11-10-05 17:11:09

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-19 12:15:35
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-19 12:15:35


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Dober Partners
Nazwa skrócona:
Status prawny: Registered company in Belgium
Strona internetowa: http://www.doberpartners.com

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Mark Dober
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Mark Dober
Pełniona funkcja: Managing Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue de Naples  41
1050 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 25035734
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Dober Partners is a Brussels consultancy specialising in EU Public Affairs, Communications & People.

COMMUNICATIONS. The primary risk to any organisation is losing its reputation. Dober Partners helps clients to analyse external perceptions and gauge them against our client’s reality and in-house Communications capability. We help clients to articulate convincing messages and deliver them via the media and other channels. We also organise one-on-one meetings and events with journalists and important stakeholders in Brussels.

EU PUBLIC AFFAIRS. After loss of reputation, a change in policy presents the second major risk for any organization. EU and government decisions can literally change entire industry sectors overnight, prohibit products or technology, open or close markets. Brussels also presents significant opportunities for organizations to position themselves favourably on issues, and connect with stakeholders in new ways. Dober Partners helps clients analyse the issues that matter, and devise political strategies

PEOPLE. People without the right competencies, training or personality can actually harm an organization’s reputation and aggravate sensitive issues or miss opportunities. Dober Partners helps develop People through coaching and training programmes. Together with Ellwood & Atfield, the specialist Executive Search firm we also aim to find and place the right people for jobs in Communications and Public Affairs.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Representing EU ProSun towards EU stakeholders including the European Commission.
Representing Glass Fibre Europe in trade defence cases against exporters from the People's Republic of China.
Protect the interest of the Adamescu family and the Nova Group against persecution and injustice in Romania.
Advise Eurocentrum on human rights and civil liberty issues.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • handel
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • sektor audiowizualny i media
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • stosunki zewnętrzne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
SEAP - Society of European Affairs Practitioners

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 09/2013 - 09/2014
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
400000  €–450000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • The Nova Group
 • Eurocentrum
 • EU ProSun


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 50000 € euro i najwyżej 100000 € euro.
 • Glass Fibre Europe


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 200000 € euro i najwyżej 250000 € euro.
 • Ellwood Atfield

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.