Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Dober Partners

Tunnusnumber registris: 37031706884-33
Registreerimise kuupäev: 5.10.11 17:11:09

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.09.13 10:40:07
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23.09.13 10:40:07


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Dober Partners
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Registered company in Belgium
Veebisait: http://www.doberpartners.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mark Dober
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mark Dober
Ametikoht: Managing Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 41 rue de Naples 
1050 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 25035734
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Dober Partners is a new Brussels consultancy specialising in EU Public Affairs, Communications & People.

COMMUNICATIONS. The primary risk to any organisation is losing its reputation. Dober Partners helps clients to analyse external perceptions and gauge them against our client’s reality and in-house Communications capability. We help clients to articulate convincing messages and deliver them via the media and other channels. We also organise one-on-one meetings and events with journalists and important stakeholders in Brussels.

EU PUBLIC AFFAIRS. After loss of reputation, a change in policy presents the second major risk for any organization. EU and government decisions can literally change entire industry sectors overnight, prohibit products or technology, open or close markets. Brussels also presents significant opportunities for organizations to position themselves favourably on issues, and connect with stakeholders in new ways. Dober Partners helps clients analyse the issues that matter, and devise political strategies

PEOPLE. People without the right competencies, training or personality can actually harm an organization’s reputation and aggravate sensitive issues or miss opportunities. Dober Partners helps develop People through coaching and training programmes. Together with Ellwood & Atfield, the specialist Executive Search firm we also aim to find and place the right people for jobs in Communications and Public Affairs.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Representing EU ProSun towards EU stakeholders including the European Commission.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Rahvatervis

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 09/2011 - 09/2012
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 300000  € ja < 350000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 150000 € või suurem, kuid väiksem kui 200000 €.
 • Ellwood & Atfield


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 800000 € või suurem, kuid väiksem kui 900000 €.
 • EU ProSun

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.