Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Dober Partners

Identifikační číslo v rejstříku: 37031706884-33
Datum registrace: 05/10/2011 17:11:09

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 13/05/2015 16:20:19
Datum poslední roční aktualizace je: 13/05/2015 16:20:19
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 13/05/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Dober Partners

Registered company in Belgium

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

rue de Naples, 41
1050 Brussels
BELGIE

(+32) 25035734

    Osoba s právní odpovědností

pan  Mark Dober

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Mark Dober

Managing Director

    Cíle a úkoly

Dober Partners is a Brussels consultancy specialising in EU Public Affairs, Communications & People.

COMMUNICATIONS. The primary risk to any organisation is losing its reputation. Dober Partners helps clients to analyse external perceptions and gauge them against our client’s reality and in-house Communications capability. We help clients to articulate convincing messages and deliver them via the media and other channels. We also organise one-on-one meetings and events with journalists and important stakeholders in Brussels.

EU PUBLIC AFFAIRS. After loss of reputation, a change in policy presents the second major risk for any organization. EU and government decisions can literally change entire industry sectors overnight, prohibit products or technology, open or close markets. Brussels also presents significant opportunities for organizations to position themselves favourably on issues, and connect with stakeholders in new ways. Dober Partners helps clients analyse the issues that matter, and devise political strategies

PEOPLE. People without the right competencies, training or personality can actually harm an organization’s reputation and aggravate sensitive issues or miss opportunities. Dober Partners helps develop People through coaching and training programmes. Together with Ellwood Atfield, the specialist Executive Search firm we also aim to find and place the right people for jobs in Communications and Public Affairs.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU Trade Policy, Foreign Policy, Human rights and civil liberty issues.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Representing EU ProSun towards EU stakeholders including the European Commission.
Representing Glass Fibre Europe in trade defence cases against exporters from the People's Republic of China.
Protect the interest of the Adamescu family and the Nova Group against persecution and injustice in Romania.
Advise Eurocentrum on human rights and civil liberty issues.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 1   25%: 3

5

2,2

Dober Partners brings together a growing number of independent consultants bound by a common interest in doing good work. Our clients enjoy access to a number of specialist services and a very large social network.

If we cannot provide a service in-house we will partner with the best available experts who we trust to get the job done. Where a project demands economies of scale we also work with larger networked agencies.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Anna Reece 13/01/2015 06/01/2016

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Obchod
  • Spravedlnost a základní práva
  • Vnější vztahy
  • Zahraniční a bezpečnostní politika

    Členství a příslušnost

Friends of Europe

    Finanční údaje

09/2013  -  09/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

  • EU ProSun
  • GlassFibreEurope
  • Eurocentrum
  • The Nova Group
  • Ellwood Atfield

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.